Número 75

Octubre 1984

Sumari

Una revista viva.
Manito, Fèlix
Prats de Molló i la retirada de 1939.
Sales, Núria
La nova tecnologia: una nova societat.
Riera i Tuèbols, Santiago
Sí, bruixes.
Planes i Closa, Josep M.
L'Avenç oblida els Gais.
Aquí Editorial Laia...
Verdura, Josep
Josep Morera i Falcó o l'esport és la vida.
Sabartés, Jaume S.
Formació i evolució de les Joventuts Llibertàries.
López Santamaría, Jesús
La delació dins la repressió franquista de postguerra.
Fabre, Jaume

Els catalans en el tràfic de negres.

Catalunya i Cuba en el segle XIX: el comerç d'esclaus.
Fradera, Josep M.
Iconografia marinera del tema negrer.
Armengou, Màrius
El bergantí negrer "Tellus".
Rovira i Fors, J.
La figura del negre i del negrer en la literatura catalana del XIX.
Fradera, Josep M.
Sucre, esclaus i revolució (1790-1868).
Moreno Fraginals, Manuel
L'abolició de l'esclavitud a Cuba (1868-1886).
Scott, Rebbeca J.

L'economia colonial d'Amèrica Llatina. Conversa amb Álvaro Jara.
Izard, Miquel; Manito, Fèlix
El militarisme com a desordre públic. Conversa amb Manuel Ballbé.
Colomer, Josep M.
Historia. Análisis del pasado y proyecto social.
Fontana, Josep
Barceló, Miquel
Memorias. La Segunda República española vista por uno de sus principales protagonistas.
Martínez Barrio, Diego
Sánchez, Pere
L'església de Barcelona (1850/1857). Implantació social i dinamisme intern.
Martí, Casimir
Vicente, Carles
La ciudad de Eiximenis: un proyecto teórico de urbanismo en el sigloXIV.
Vila, Soledad
Barrachina, Jordi
Guerra i expansió industrial: País Valencià (1914-1923).
Soler Marco, Vicent
Vicente, Carles
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi