Número 71

Maig 1984

Sumari

El patrimoni industrial.
Manito, Fèlix
La història en crisi?
Fontana, Josep
Pelats i babilònics.
Roca, Francesc
Unes precisions sobre Josep Carner.
Vidal i Alcover, Jaume
"Omnium Cultural", associació "legalitzada" durant la dictadura.
Cendrós, Joan B.
La "Catalunya ciutat".
Colomer, Josep M.
Àngels Ferrer i Sensat: la renovació pedagògica.
Domènech i Domènech, Salvador
George Orwell, Catalunya i 1984.
Pagès, Pelai

Carles Riba: l'exigència i el rigor.

La fonamental intransigència.
Sullà, Enric
Carles Riba o l'aventura de la coneixença.
Medina, Jaume
Cent anys de defensa i il·lustració de l'idioma a Catalunya.
Riba, Carles

Història política o potser millor política i història.
Garrabou, Ramon
La història de Catalunya i el dubtes de Miquel Izard.
Maluquer de Motes, Jordi
Quo Vadis història catalana?
Vilanova, Francesc
La fi de la fi del món antic. Imperi, romans i bàrbars, II.
Pinyol, Joan
Girona i la seva comarca durant el segle XIV. Conversa amb Christian Guilleré.
Castells, Narcís
L'aptitud econòmica de Catalunya.
Pi Sunyer, Carles
Artal, Francesc
El cinema español bajo el régimen de Franco.
Caparrós, Josep M.
Romaguera, Joaquim
El declive del señorío. Los dominios del ducado de Gandía, 1705-1837.
Morant Deusa, Isabel
Años 40: el maquis i el PCE.
Arasa, Daniel
La cultura de Weimar.
Gay, Peter
Historia de la Tercera Internacional.
Hájek, Milos
L'Antic Règim i la revolució.
Tocqueville, Alexis de
La ciutat des del carrer. Anàlisi formal, funcional i simbòlic del casc antic de Maó.
Domènech, M; Gomila, J.; Martínez, A.; Seguí, N.
Prietas las filas. Historia de Falange Española, 1933-1983.
Ellwood, Sheelagh
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi