Número 67

Gener 1984

Sumari

L'ofici d'historiador.
Manito, Fèlix
El tinent, l'àvia, la Sand i Monsieur Dupont.
Izard, Miquel
Vindicació catalana de Marx, la multitud és el trumfo.
Vinyes, Ricard
El Vapor Vell: un testimoni que cal salvar.
Hernández, F. Xavier; Hernando, Albert
El pensament fermat de Joan Sales.
Ibarz, Mercè
El fracàs conjugal durant la segona meitat del s. XVIII.
Gil Ambrona, Antonio; Hernández, Ariadna
Manuel Serra i Moret: socialisme i catalanisme.
Molas, Isidre
Makoki: "la vida privada".
Colomer, Josep M.

Llibertat, nació i democràcia en el pensament econòmic català (s. XVIII-XX).

Introducció.
Roca, Francesc
Llibertat mitigada per a l'agricultura.
Argemí, Lluís
Laureà Figuerola, Catalunya i la reforma liberal.
Costas, Antón
Nació i poder en el pensament econòmic català (1840-1939).
Artal, Francesc
Catalanisme i espanyolisme, en termes econòmics.
Ros Hombravella, Jacint
El viaducte: creixement, desigualtat, crisi.
Roca, Francesc
La racionalització del treball: taylorisme i fayolisme.
Massana, Carme

Debat sobre la tasca de l'historiador, avui.
Barceló, M.;Casassas, J.;Garrabou, R.;Izard, M.;Riquer, B. de;Serra, E.;Termes, J.;Ucelay-Da Cal, E.
Pintura gótica valenciana. Conversa amb Antoni José Pitarch.
Company, Ximo
Anuario de estudios medievales.
Diversos autors
Sánchez Martínez, Manuel
La muerte en Occidente.
Ariès, Philippe
García i García, Ferran
Cronologia de les crisis demogràfiques a Mallorca. Segles XVII-XIX.
Moll, Isabel; Segura, Antoni; Suau, Jaume
Cómo terminan las democracias.
Revel, Jean-François
Luchino Visconti.
Servadio, Gaia
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi