Número 66

Desembre 1983

Sumari

La serena memòria d'un país.
Mascarell, Ferran
Richard Wagner, cent anys.
Fanés, Fèlix
La història de la dona: un debat obert.
Castells, Irene; Sallés, Anna
Les panciències socials i el joc de la interdisciplinarietat.
Fernández Díaz, Roberto
Dels primers globus a un futur incert.
Riera i Tuèbols, Santiago
Christian o la desesperació d'una generació desesperada.
Pagès, Pelai
L'humanisme i el renaixement a Catalunya.
Batllori, Miquel
Macià: un polític sorprenent. Conversa amb Enric Ucelay Da Cal.
Mascarell, Ferran
La repressió antiprotestant a la postguerra.
Viladot, Albert

La família a la Catalunya de l'Antic Règim.

La recerca sobre la família catalana de l'Antic Règim.
García Cárcel, Ricardo
La família a la Girona dels segles XVI-XVII.
Castells i Calzada, Narcís
Els nens abandonats a la Catalunya del segle XVI.
Roldán Barrera, Aurea
La família rural al Vallès (s. XVII-XVIII).
Sánchez i González, Miquel

Sobre les històries de Catalunya.
Izard, Miquel
Crisi colonial i desenvolupament econòmic a la Catalunya del XIX. Conversa amb Josep M. Fradera.
Sánchez, Alejandro
L'oposició al Sant Ofici a Aragó (s. XV i XVI). Conversa amb Pilar Sánchez.
Solé, Miquel
Castellología medieval alicantina.
Aznar Ruiz, R.
Guichard, Pierre
Ullal: a la recerca històrica de la Safor (País Valencià).
Company, Ximo
Crisis en Europa, 1560-1660.
Aston, Trevor (comp.)
Valladolid en el siglo de oro. Una ciudad de Castilla y su entorno agrario en el siglo XVI.
Bennassar, Bartolomé
¿Qué es la historia?
Carr, E.H.
Evolució urbana de Catalunya.
Tarradell, Miquel i d'altres autors
El poder militar en la España Contemporánea hasta la Guerra Civil.
Cardona, Gabriel
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi