Número 63

Setembre 1983

Sumari

La necessitat de la història.
Pessarrodona, Marta
Sobre moros, jueus i catalans.
Pagès, Pelai
Documents sobre el cas Comorera.
Granier-Barrera, Emili
Els refugiats de la Guerra Civil a Catalunya.
Fabre, Jaume
La formació de la ideologia nacionalista catalana. La idea de Volkgeist com a element definidor.
Llobera, Josep R.

La invasió d'Amèrica.

Cinc-cents anys d'iniquitats. Introducció.
Izard, Miquel
De "Déus" a "Fills del diable". Les repercussions de la invasió europea d'Amèrica.
Contreras, Jesús
La invasió d'Amèrica del Nord. L'explotació i la marginació dels pobles indis.
Laviña, Javier
"El dia de la Raza" un insult als africans. El comerç d'esclaus cap a Amèrica.
Iniesta, Ferran
Les víctimes del progrés i de l'enganyifa. L'emigració xinesa al Perú a mitjan segle XIX.
Luna, Lola G.
Totes les bèsties de càrrega. Repressió i resistència de les cultures indígenes (s. XIX-XX)
Izard, Miquel

Combats per la història de l'art. I. La historiografia tradicional i les seves contradiccions davant l'art com a producte social.
Company, Ximo; Cirici, Alexandre
Canvi social i cultural a la Barcelona moderna. Conversa amb Jim Amelang.
Fernández Díaz, Roberto
Imperi, Romans i Bàrbars. I. Walter Goffart: a la recerca d'una lògica dels esdeveniments.
Pinyol, Joan
El siglo XV en Castilla. Fuentes de renta y política fiscal.
Ladero Quesada, Miguel Ángel
Mito y pensamiento en la Grecia antigua.
Vernant, Jean Pierre
La desamortización de Mendizábal y Madoz en Soria.
Ortega Canadell, Rosa
Nosaltres els catalans.
Riquer, Borja de
El terrorismo anarquista, 1888-1909.
Núñez Florencio, Rafael
La historia y el cine.
Romaguera, Joaquim; Riambau, Esteve (ed.)
Història de l'escola d'administració pública de Catalunya (1914-1939).
Sarrión i Gualda, Josep
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi