Número 60

Maig 1983

Sumari

El Tercer Planeta, estructures familiars i sistemes ideològics.
Sales, Núria
Després d'allò que és modern.
Fanés, Fèlix
"Ordre" i "Desordre" en la política internacional.
Rodés, Jesús M.
M. Bron, J. Franck i Hiroshima.
Riera i Tuèbols, Santiago
L'activitat política a l'Hospitalet de Llobregat (1933-1946). Testimoniatge de Francesc Pedra i Marià Corominas.
Camós, Joan
El mostassaff i el control del consum (s. XIII-XVIII).
Riera, Sebastià
Tintin al país de les ideologies. Història del principal còmic europeu.
Hervàs, Bernat

La ciutat de Girona al segle XX.

Conèixer el passat, garantia per refer la ciutat.
Nadal i Farreras, Joaquim
La població: de l'enderrocament de les muralles a les segregacions.
Alberch, Ramon; Castells, Narcís
L'ordenació del creixement de la ciutat.
Esteban, Juli
Els costums: una evolució frenada pel passat.
Aragó, Narcís-Jordi
Poder municipal i grups socials. L'Ajuntament de Girona (1931-1948).
Clara, Josep
Els tres alcaldes del "desarrollismo": Franquet, Ordis i Bonet. L'Ajuntament de Girona (1948-1973).
Fabre, Jaume
L'ensenyament (1900-1939): la renovació pedagògica.
Puigbert, Joan
El Modernisme i el Noucentisme.
Fàbrega, Jaume
El llegat franquista en una capital de "provincia".
Marquès, Enric
Empreses, conflictes obrers i forces locals (1900-1939).
Cornellà, Pere
Protagonistes de la resistència i l'organització dels treballadors (1939-1975).
Corominas, Xavier
L'Església: bisbes, clergat i organitzacions.
Prats, Modest; Marquès, Josep M.

El lloc de la història.
Vilari, Rosario
Conversa amb Jordi Maluquer de Motes: l'anàlisi històricoeconomica de l'energia.
Antón, J.; Carbonell, M.; Soto, R.
Investigadors i recerques. Conversa amb Rafael Valls: La Història d'Espanya en el batxillerat (1938-1953).
Antón, J.; Carbonell, M.; Soto, R.
L'avantguarda literària a Catalunya (1916-1938).
Munné, Antoni
Formes i institucions del govern de Catalunya.
Diversos autors
Munné, Antoni
Estructura social i econòmica del camp català.
Diversos autors
Munné, Antoni
Vuit segles de cultura catalana a Europa.
Batllori, Miquel
Munné, Antoni
El cuaternario. La historia humana y su entorno.
Chaline, Jean
Munné, Antoni
Els íbers.
Fletcher Valls, D.
Munné, Antoni
Trayectoria del romanticismo español.
Sebold, Russell P.
Munné, Antoni
El problema agrari a Catalunya. La qüestió rabassaire (1890-1936).
Balcells, Albert
Munné, Antoni
Debats.
Diveros autors
Munné, Antoni
Estudios de historia social.
Diversos autors
Munné, Antoni
Fonaments. Prehistòria i Món Antic als Països Catalans.
Diversos autors
Munné, Antoni
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi