Número 58

Març 1983

Sumari

Socialisme i nacionalisme: un testimoni de primers de segle.
Sobrequés i Callicó, Jaume
Sirk i el melodrama.
Fanés, Fèlix
Sobre les dues cultures (carta oberta a la Universitat Politècnica de Catalunya).
Riera i Tuèbols, Santiago
Manuel Sacristán i el marxisme: una tergiversació.
Sempere, Joaquim
Quan la memòria encara roman fidel.
Cortés, Àngel
El protestantisme a Catalunya.
Palos, Juan Luis
L'avortament legal a Catalunya. Una experiència fracassada.
Nash, Mary

L'Ajuntament de Barcelona (1901-1983).

L'Ajuntament de Barcelona al segle XX: com es fa i es desfà una ciutat en vuitanta anys.
Riquer, Borja de
La legislació municipal (1875-1975)
Pérez Bastardas, Alfred
El primer Ajuntament democràtic i la fi del caciquisme municipal (1901-1909).
Pérez Bastardas, Alfred
El municipi, pedestal i calvari del lerrouxisme barceloní (1909-1915).
Culla Clarà, Joan B.
Dels regionalistes de la Lliga a la Dictadura de Primo de Rivera (1915-1931).
Cañellas, Cèlia; Toran, Rosa
El domini hegemònic d'Esquerra Republicana (1931-1939).
Canellas, Cèlia; Toran, Rosa
Quaranta anys d'Ajuntament sense eleccions municipals democràtiques (1939-1979).
Fabre, Jaume; Huertas, Josep M.
Crònica del primer ajuntament democràtic del postfranquisme (1979-1983).
Barbeta, Jordi
40 alcaldes de Barcelona (1901-1983).
Fabre, Jaume; Huertas, Josep M.

Pluralitat de vies i universalisme en el model imperial romà. Imperialisme, desenvolupament i transició.
Clavel-Levêque, Monique
Arxius de Catalunya (XXII). L'Arxiu Històric de Lleida.
Cases, M. Lluïsa
Benvinguda la història de la tecnologia.
Riera i Tuèbols, Santiago
Poder y sociedad en la España de los Austrias.
Elliott, J.H. (ed.)
Gatell, Cristina
Cases de pagès a la zona de S'alqueria Blanca.
García Iniesta, N.; Oliver Sunyer, G.
Stolcke, Verena
"Formentera. Notes històriques", separata d'"Estudis Baleàrics", vol. 3.
Rosselló Vaquer, Ramon
Soto, Ricard
La revolta menorquina contra Joan II (1463-1472). (Aportació documental a la Història medieval de Menorca).
Rosselló Vaquer, Ramon
Soto, Ricard
Relacions entre Mallorca i Canàries a l'Edat Mitjana.
Rosselló Vaquer, Ramon
Soto, Ricard
Cònsols de Castella i Portugal a Mallorca, s. XV.
Rosselló Vaquer, Ramon
Soto, Ricard
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi