Número 55

Desembre 1982

Sumari

La ciutat de Lleida a l'època moderna (s. XVI-XVIII).

Introducció. La Catalunya interior i la litoral.
Fernández Díaz, Roberto
L'humanisme universitari, la màxima realització cultural. La ciutat de Lleida en el segle XVI.
Lladonosa i Pujol, Josep
Dinàmica local i conflictes polítics. La ciutat de Lleida en el segle XVII.
Romero García, Eladi
Els límits d'un creixement. La ciutat de Lleida en el segle XVIII.
Vicedo i Rius, Enric

Avui, la història local.
Mascarell, Ferran
Olot, anys trenta.
Pujiula, Jordi
La fundació i els primers anys d'Òmnium Cultural.
Cendrós, Joan B.
Tartessos. Una cultura protohistòrica a la baixa Andalusia.
Aubet, Maria Eugènia
El naixement de la neurologia catalana.
Martí i Vilalta, J. Lluís
Ramon Casas (1866-1932). L'ampliació de l'horitzó pictòric barceloní.
Coll i Mirabent, Isabel
Tornant-hi a pensar (IX). La reconstrucció del catalanisme d'esquerres.
Colomer, Josep M.

L'exèrcit dins l'Espanya contemporània (1898-1975).

El poder militar a Espanya (1898-1975).
Cardona, Gabriel
Militarisme i Estat.
Lleixà, Joaquim
La pàgina africanista de l'exèrcit (1912-1956).
Morales Lezcano, Víctor
La reforma militar d'Azaña.
Cardona, Gabriel
La UMD va néixer a Barcelona.
Fabre, Jaume; Huertas, Josep M.

La reforma militar de Azaña.
Alpert, M.
Gatell, Cristina
Història dels Països Catalans.
Ardit, M.; Balcells, A.; Duran, E.; Sales, N.; Salrach, J.M.
Gatell, Cristina
Quaderns de l'exili. Estudis nacionalistes.
Diversos autors
Gatell, Cristina
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi