Número 49

Maig 1982

Sumari

La història local: el grup d'estudis històrics de Terrassa.
Puy, Josep
Kant i el poder de la racionalitat.
Requejo, Ferran
La institucionalització.
Botella, Joan; Marcet, Joan
En el centenari de Puig i Ferreter.
Granier-Barrera, Emili
La "Penya Castanys".
Amat, Manuel

Els orígens de la llengua catalana.

Introducció. Els orígens de la llengua catalana.
Nadal, Josep M.
L'accés del català a l'escriptura.
Nadal, Josep M.; Sabrià, M. Teresa
Sobre ortografia i pronunciació en català antic.
Segarra, Mila
Ramon Llull, "creador del català literari".
Prats, Modest

Bandolers o bandolerisme?: els bàndols de "nyerros" i "cadells" a la Catalunya Moderna.
Torres, Xavier
El II Congrés Internacional d'Història Local de Catalunya.
"Haiduci" amb camisa verda. Tradició popular i propaganda ultranacionalista a Romania.
Veiga, Francesc
Monàrquics i franquistes als primers anys de postguerra. Alfons Sala Argemí.
Puy, Josep
Tornant-hi a pensar (III). Carles Cardó: la tradició cristiana.
Colomer, Josep M.
El pacifisme i la coexistència pacífica.
Batalla, Xavier
Wallerstein i l'antropologia del Mediterrani.
Llobera, Josep R.
Conversa amb Joan Maluquer de Motes: el món ibèric.
Mellon, Joan Anton; Carbonell, Montserrat; Soto, Ricard
Conversa amb Ramon Pallarès: l'aspecte religiós dins la civilització dels íbers.
Mellón, Joan Antón; Carbonell, M.; Soto, R.
L'art preromànic a Catalunya (segles IX-X).
Barral, Xavier
Gatell, Cristina
Josep Irla. President de la Generalitat de Catalunya a l'exili.
Calvet, Felip; Roig, Josep Mª
Gatell, Cristina
Cataluña en la carrera de Indias.
Martínez Shaw, Carlos
Gatell, Cristina
Estudis d'història agraria, núm. 3.
Diversos autors
Gatell, Cristina
Francesc Macià, President de Catalunya.
Jardí, Enric
Gatell, Cristina
La ciutat llunyana.
Molas, Isidre
Gatell, Cristina
Tous. Mil anys d'història.
Diversos autors
Gatell, Cristina
Catalunya mil anys enrere (segles X-XI). 2. Economia i societat feudal.
Bonnassie, Pierre
Gatell, Cristina
Arxius de Catalunya (XVIII). L'Arxiu de Reus.
Soler i De Magrinyà, Francesc
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi