Número 45

Gener 1982

Sumari

L'exposició sobre l'Assemblea de Catalunya.
Mestre, Jesús
A favor dels cartaginesos.
Barceló, Miquel
La democràcia i Catalunya.
Botella, Joan; Marcet, Joan
Un ball popular: el Xai-be d'Olot.
Planagumà, Teresa
Quan Isidre Nonell dibuixava al Papitu.
Solà i Dachs, Lluís
Les trampes de la memòria o el curs 1939-1940 i els dos més que segueixen.
Capmany, Maria Aurèlia
Francesc Sàbat: anarcosindicalista, batlle i exiliat.
Marcet, Xavier; Puy, Josep

Cinema i història a l'Estat espanyol.

Introducció: el cinema de les nacionalitats.
Romaguera, Joaquim
La representació. El cinema històric a Catalunya.
Monterde, José Enrique; Selva, Marta; Solà, Anna
El testimoniatge directe, El cinema de la guerra civil.
Sala i Noguer, Ramon
El testimoniatge indirecte. Del cinema franquista com a mirall d'Espanya.
Guarner, José Luis
La manipulació. Documentals i muntatges del postfranquisme.
Riambau, Esteve

Guerra d'Independència i revolta social a Mallorca.
Moliner i Prada, Antoni
Home i dona a la iconografia socialista.
Hobsbawm, Eric J.
Un militar intel·lectual: Vicenç Guarner.
Suero Roca, M. Teresa
La direcció política del socialisme català (1976-1978).
Molas, Isidre
Ramon Martí d'Eixalà i la filosofia catalana del segle XIX.
Roura, Jaume
Siguan, Miquel
La pintura medieval mallorquina. Su entorno cultural y su iconografía.
Llompart i Moragues, Gabriel
Carbonell, Eduard
Historiografía española contemporánea. X Coloquio del centro de investigaciones hispánicas de la Universidad de Pau. Balance y resumen.
Tuñón de Lara, Manuel i altres
Sánchez, Alejandro
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi