Número 39

Juny 1981

Sumari

Exposició: "Primer de Maig i Moviment Obrer".
Roca, Francesc
Reflexió sobre la llengua catalana.
Barey, André
La política de concertació.
Carreras, Francesc de
Gran Enciclopèdia Catalana: quinze anys d'història.
Faulí, Josep
La Universitat, un record boirós.
Castellet, Josep M.
El "no" d'en Cambó, a Gènova, l'any 1936.
Sabaté, Modest
Juanel i Lola Iturbe, una vida d'amor i d'anarquia, d'un temps, d'una FAI.
Fabre, Jaume; Huertas, Josep M.

Santiago Rusiñol (1861-1931): una personalitat heterodoxa. Als cinquanta anys de la seva mort.

Introducció. Santiago Rusiñol (1861-1931): una personalitat heterodoxa. Als cinquanta anys de la seva mort.
Santiago Rusiñol: pintor.
Coll i Mirabent, Isabel
Santiago Rusiñol: escriptor.
Planes, Ramon
Santiago Rusiñol: autor teatral.
Salvat, Ricard

Per una història de la societat pagesa tradicional: les formes de treball (X). La ramaderia transhumant.
Sudrià, Carles
Un patrimoni col.lectiu en perill.
Sudrià, Carles
Viatjant per la Catalunya del segle XVI.
Domínguez Ortiz, Antonio
El port de Salou en el segle XVIII.
Jordà i Fernández, Anton
La "Junta d'Afirmació Catalana" (1914-1917).
Casassas i Ymbert, Jordi
Una seguretat a prova de bomba? Antecedents i resultats de la distensió.
Fullà, Ferran
Islamic and christian Spain in the early middle-ages. Comparative perspective on social cultural formation.
Glik, T. F.
Chalmeta, P.
Aportació a la història medieval de Menorca. El segle XIII.
Rosselló Vaquer, Ramon
Barceló, Miquel
Arxius de Catalunya (XV). L'Arxiu Històric de la Paeria (Lleida).
San-Martin i Baiget, Lluís
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi