Número 38

Maig 1981

Sumari

"Els realismes" en el Centre Pompidou.
Urrutia, Antonio
De l'exposició "trens i estacions" a la "rocket" de Stephenson.
Riera i Tuèbols, Santiago
Catalunya com a sospitosa.
Carreras, Francesc de
De Congrés a Congrés.
Riera, Ignasi
Els estudiants i la cultura a l'època de la República.
Cirici, Alexandre
José Martínez: l'aventura de "Ruedo Ibérico".
Hernando, Alberto

Empòriom: la ciutat grega d'Empúries.

Introducció. Empòriom: la ciutat grega d'Empúries.
Junyent, Emili

Empòrion: la ciutat grega d'Empúries.

Història de la investigació.
Sanmartí, Enric; Ripoll, Eduard
La població preemporitana.
Pons i Brun, Enriqueta
Empòrion en el marc de la colonització focea.
Morel, Jean-Paul
Empòrion i la iberització de Catalunya.
Junyent, Emili
Evolució de les monedes.
Villaronga, Leandre

Un escriptor cubà a la Guerra Civil. Pablo de la Torriente Brau (1901-1936).
Tinoco Rubiales, Santiago
El Partit Socialista Català.
Molas, Isidre
La llegenda i la realitat de l'Orient Exprés.
Barey, André
L'escola dels "Annales", avui. Conversa amb André Burguière.
Ingerflon, Claudio Sergio
El hombre del Renacimiento.
Heller, Agnes
Löwy, Michael
Le village et la maison au Moyen Âge.
Chapelot, Jean; Frossier, Robert
Ollich i Castanyer, Imma
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi