Número 35

Febrer 1981

Sumari

Barcelona.
Editorial
Per una història total no androcèntrica.
Moreno i Sardà, Amparo
Les dificultats de governar.
Carreras, Francesc de
Centenari de "La Renaixensa".
Figueres, Josep M.
Visita a Gil Robles i Menéndez Pidal el 1961.
Manent, Albert

Impressions de la Barcelona revolucionària (1936-1937).

Introducció. Impressions de la Barcelona revolucionària (1936-1937).
Berga i Bagué, Miquel
Espanya, 1937.
Auden, W. H.
Un diari de la revolució.
Borkenau, Franz
Els treballadors ho controlen tot a Catalunya.
McNair, John
Barcelona.
Connolly, Cyril
Col·lectivitzacions a Barcelona.
Souchy, Augustin
La socialització dels serveis de la salut.
Leval, Gaston
Les Rambles, el Paral·lel i una entrevista amb el president Companys.
Langdon-Davies, John
Dues revolucions: Moscou-1917, Barcelona-1937.
Aplin, John
Cantant les veritats sobre Espanya.
Orwell, George
Avui a Barcelona.
MacNeice, Louis
Rememorant la guerra espanyola.
Orwell, George

Per a una història de la societat pagesa tradicional: les formes de treball (VIII). La navegació catalana d'altura: els mariners de comerç lliure.
Delgado, Josep M.
El Museu Marítim de Barcelona.
Delgado, Josep M.
El primer tràfic esclavista a Mallorca.
Soto i Company, Ricard
La rondallística catalana com a concepció del món.
Prats i Carós, Joan
Ronda y su serranía en tiempo de los reyes católicos.
Acién Almansa, M.
Barceló, Miquel
La tierra de Málaga a fines del siglo XV.
López de Coca Castañer, J. E.
Barceló, Miquel
Historia de Andalucía. Apogeo y crisis del Estado Cordobés.
Sánchez Martínez, Manuel
Barceló, Miquel
Los orígenes intelectuales de la Revolución inglesa.
Hill, Christopher
Díaz Jiménez, Francesc
Entre la reforma y la revolución. La república y la Guerra Civil, 1931-1939.
Jackson, Gabriel
Vega, Eulàlia
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi