Número 32

Novembre 1980

Sumari

Desarmar Europa.
Mascarell, Ferran
Maquiavel nocturn i la passió per la història.
Barceló, Miquel
Turquia: una actualitat passatgera.
Barey, André
Cap a la consolidació del sistema de partits.
Carreras, Francesc de
La bruixeria a la Garrotxa.
Pujiula, Jordi
André Breton va ser agent de la brigada social?
Melendres, Jaume
Brigadistes britànics a la Guerra Civil.
Corkill, David
Conversa amb Antònia Adroher, una gironina del POUM.
Fabre, Jaume; Huertas, Josep M.

La pau i la seguretat a Europa. De la fi de la Segona Guerra Mundial a la Conferència de Madrid.

La recerca de la seguretat a Europa.
Rodés, Jesús M.

La pau i la seguretat a Europa. De la fi de la Segona Guerra Mundial a la Conferència de Madrid

CSCE: de Hèlsinki a Madrid.
Vilalta, Lídia

La pau i la seguretat a Europa. De la fi de la Segona Guerra Mundial a la Conferència de Madrid.

Europa: teatre d'operacions militars.
Barbé, Esther

Per a una Història de la societat pagesa tradicional: les formes de treball (V). La fabricació de l'aiguardent.
Martínez Shaw, Carlos
L'aiguardent als museus de Catalunya.
Martínez Shaw, Carlos
La música catalana medieval.
Gómez i Muntané, M.C.
La producció d'oli a la Mallorca del segle XVIII.
Daviu Pons, Guillem
Marx i Engels cosmopolites: l'avenir de les nacions en el comunisme (1845-1848).
Löwy, Michaël
Salvador Dalí: entre el surrealisme i el marxisme.
Molas, Joaquim
La protoindustrialització, un nou concepte en la història econòmica.
Aracil, Rafael; García Bonafé, Màrius
El Estado Absolutista.
Anderson, Perry
Martínez Shaw, Carlos
Iniciación al vocabulario del análisis histórico.
Vilar, Pierre
Jordà i Fernández, Anton
Metodología histórica de la guerra y revolución españolas.
Broué, P.; Fraser, R.; Vilar, P.
Vega, Eulàlia
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi