Número 305

Setembre 2005

Sumari

De l'analogia
Editorial
La identitat d'Europa
Roca, Francesc
Porcioles, incòmode
Santacana, Carles
Visita a Baetulo
Carmaniu, Xavier
Els guies
Serés, Francesc
Joan-Lluís Lluís
Muñoz, Josep M.

Repensar el país en el franquisme

Assaig per després d'una guerra
Grau, Ramon - Muñoz, Josep M.
Les formes de la vida catalana
Ponsatí i Murlà, Oriol
Notícia de Catalunya
Grau, Ramon - Muñoz, Josep M.
Nosaltres, els valencians
Archilés, Ferran
Els mallorquins, de Josep Melià
Pons i Pons, Damià
Per saber-ne més

A propòsit d'Ibn Battuta
Sánchez, Manuel
L'any Schiller
Ferrer Quintana, Anna M.
La gestió del patrimoni (literari)
Ollè, Manel
Et moriemur
Santamaria, Núria
Tria de novetats
Arquelogía española
Mélida, José Ramón
Cortadella, Jordi
Historia de Numancia
Schulten, Adolf
Cortadella, Jordi
De Caliclés a Trajano
Montero Díaz, Santiago
Cortadella, Jordi
Aigua, indústria i fabricants a Manresa (1759-1860)
Solà i Parera, Àngels
Oliva Ricós, Benet
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi