Número 30

Setembre 1980

Sumari

Tot just comencem la dècada.
Editorial
Els arxius són actualitat.
Kelly, Jim
Imatges de la història del moviment obrer.
Riambau, Esteve; Romaguera, Joaquim
Els mobles de guardar dels segles XVI al XVIII.
Mainar, Josep
Almanac.
Moya, Benvingut
Records curiosos.
Font i Farran, Rafel
Com va néixer "El Capitán Trueno".
Mora, Víctor
Conversa amb Josep Soler i Vidal.
Fabre, Jaume; Huertas, Josep M.

Els fets d'octubre.

Introducció. Els fets d'octubre.
Vinyes, Ricard
El camp català abans del 6 d'octubre.
Bonamusa, Francesc
CNT: al marge de la rebel·lió.
Tavera, Susanna
Els fets d'octubre a Mallorca.
Peñarrubia Marquès, Isabel
Els fets d'octubre al País Valencià.
Blasco, Ricard
Sis d'octubre, repressió i represaliats.
Vinyes, Ricard

Robin Hood, aventurer dels boscos?
Hilton, Rodney H.
Per a una història de la societat pagesa tradicional. Les formes de treball (3). Les tècniques de la viticultura anterior a la fil·loxera.
Giralt i Raventós, Emili
Museu del Vi de Vilafranca.
Giralt i Raventós, Emili
Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la Guerra Civil Española.
Fraser, Ronald
Vega, Eulàlia
De la Reforma a la Revolución Industrial, 1530-1780.
Christopher, Hill
Gil Pujol, Xavier
Joan Reventós. Aproximación a un hombre y a su época.
Martí Gómez, José
Colomer, Josep M.
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi