Número 3

Juny 1977

Sumari

Les experiències d'autogovern.
Editorial
La lluita armada a la postguerra.
Solé i Sabaté, Josep M.
Tenia deu anys i era primer de maig.
Pàmies, Teresa
L'Islam i els Països Catalans.
Bramon, Dolors

La Mancomunitat de Catalunya.

La Mancomunitat de Catalunya.
Ainaud de Lasarte, Josep M.
Naixement i mort de la Mancomunitat.
Riquer, Borja de
La formació social i tècnica. Objectiu prioritari de la Mancomunitat.
Fontquerni, Enriqueta
L'obra educativa de la Mancomunitat.
Monés i Pujol-Busquets, Jordi
La Mancomunitat de Catalunya: una solució "americana".
Roca, Francesc
Aspectes culturals de la Mancomunitat.
Murgades, Josep

Josep Pla. Pintor de les terres catalanes.
Castellet, Josep M.
L'escola dels Annales (2).
Martínez Shaw, Carlos
Les Germanies de València.
García Cárcel, Ricard
Los métodos de la Historia. Introducción a los problemas, métodos y técnicas de la historia demográfica, económica y social.
Cardoso, Giro F.S.; Pérez Brignoli, Héctor
Martínez Shaw, Carlos
Carlisme i autonomia al País Valencià.
Olcina, Evarist
Franch i Ferrer, Vicent
Las escuelas racionalistas en Cataluña (1909-1939).
Solà, Pere
La revolució (1).
Hobsbawm, Eric J.
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi