Número 291

Maig 2004

Sumari

Papers del Museu d'Història de Catalunya, núm. 10

Els monuments de la Generalitat i el Museu d'Història de Catalunya.
Sobrequés, Jaume

La responsabilitat i la culpa.
Editorial

Papers del Museu d'Història de Catalunya, núm. 10

L'esplendor de la Mediterrània medieval (segles XIII al XV).
Barral, Xavier

El Fòrum i la memòria del Camp de la Bota.
Marcet, Xavier
Joan Reventós i la història.
Ainaud de Lasarte, Josep M.

Papers del Museu d'Història de Catalunya, núm. 10

La venjança de Franco, el justicier.
Preston, Paul

Entrevista a Dolors Genovès.
Carmaniu, Xavier
L'Hospital de la Santa Creu. Una aproximació a la seva història.
Reventós i Conti, Jacint

Papers del Museu d'Història de Catalunya, núm. 10

El cinema com a instrument en l'ensenyament de la història contemporània.
Alquézar, Ramon

Butlla per a la Santa Creu. Dues impressions de principis del segle XVI.
Lamarca, Montserrat

Papers del Museu d'Història de Catalunya, núm. 10

La Universitat depurada del primer franquisme.
Fontana, Josep
Reflexions entorn de la formació i l'expansió del feudalisme català.
Freedman, Paul

El Camp de la Bota. La memòria dels vençuts.

Diagonal, núm. 1, 08019 Barcelona.
Abad, Francesc
La vida i la mort al Camp de la Bota.
Huertas, Josep M.
Numen Mestre.
Mestre, Cassandra
Jaume Riera.
Riera, Montserrat
Miquel Castel.
Castel, Miquel
Josep Pujadas.
Pujadas, Josep
Lluís Serra.
Serra, Lluís
Jaume Maynou.
Maynou, Jaume
El mur del Camp de la Bota o sobre els esdeveniments.
Lluró, Josep M.
Josep Fortuny.
Fortuny, Pere

L'inacabable exili holandès dels arxius de la CNT.
Moreno, Jaume
Què en sap el gat de fer culleres? Del peritatge a l'enginyeria escència (1a part)
Santamaria, Núria
L'Europa de 1968. El malestar de la cultura.
Perelló, Antònia M.
Diccionari d'historiografia catalana.
Simon, Antoni
Grau, Ramon
Església i societat a la Catalunya contemporània.
Massot, Josep
Raguer, Hilari
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi