Número 29

Juliol-Agost 1980

Sumari

Per què víkings?
Editorial
Quan la història es fa televisiva.
Manito, Fèlix
Els arxius de la Generalitat de Catalunya. 1931-1939.
Senillosa, Antoni de
Conversa amb Gabriel Jackson.
Soler, Marc
Can Forès (i 2). Les bombes de paper i els articles de festa.
Vallès i Rovira, Isidre
La confrontació de Perpinyà. Festival Internacional de Crítica Històrica del Film.
Riambau, Esteve; Romaguera, Joaquim
Almanac.
Moya, Benvingut
Una escapada.
Riera Llorca, Vicenç
Conversa amb Josep Pané.
Sampere, Magda

Els víkings.

Introducció. Els víkings.
Graham-Campbel, James; Kidd, Dafydd
Víkings: uns pobles, un territori, uns orígens.
Graham-Campbel, James; Kidd, Dafydd
Les naus i el mar.
Graham-Campbel, James; Kidd, Dafydd
Comerciants i saquejadors.
Graham-Campbel, James; Kidd, Dafydd
D'agricultors a colonitzadors.
Graham-Campbel, James; Kidd, Dafydd

El diletantisme intel·lectual dels comunistes catalans. Àngel Estivill.
Vinyes, Ricard
Per a una història de la societat pagesa tradicional: les formes de treball (2). El conreu del blat.
Garrabou, Ramon
El museu del blat i de la pagesia de Cervera.
Garrabou, Ramon
Jaume Vicens i Vives. Una obra vigent.
Vint anys després.
Batllori, Miquel
Mestre i Amic.
Ainaud de Lasarte, Josep M.
Historiador i creador d'història.
Benet, Josep
Una obra que motiva vocacions.
Bonamusa, Francesc
La catalanitat d'en Vicens.
Fontana, Josep
Desmitificador i peoner.
Giralt i Raventós, Emili
L'esforç de fer escola.
Maluquer de Motes, Jordi
L'ofici com a objecte de reflexió.
Molas, Joaquim
Fent balanç.
Nadal i Farreras, Joaquim
Una herència compartida.
Nadal, Jordi
Per als qui no el conèixerem.
Riquer, Borja de
Animador de la vida cultural.
Sobrequés i Callicó, Jaume
En el meu record.
Vilar, Pierre
Notes sobre l'homosexualitat a Mallorca en el segle XV.
Rosselló Vaquer, Ramon
Barceló, Miquel
L'homosexualitat a Mallorca a l'Edat Mitjana. II.
Rosselló Vaquer, Ramon
Barceló, Miquel
Los orígenes de la Enciclopedia.
Venturi, Franco
Casanova i Moragues. Defensors de les Llibertats Catalanes.
Cruells, Manuel
Aventures, invents i navegacions d'en Narcís Monturiol.
Peñarroya, Jordi
Escritores sobre la guerra de España.
Togliatti, P.
El trentisme a Catalunya. Divergències ideològiques en la CNT (1930-1933).
Vega, Eulàlia
Señorío y feudalismo. II. El Apogeo, s. XI-XIII.
Boutruche, R.
La revolución liberal y los municipios españoles.
Castro, Concepción de
Historia y sociología de la ciencia en España.
González Blasco, P.; Jiménez Blanco, J.; López Piñero, J.
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi