Número 28

Juny 1980

Sumari

L'ofici d'opositor.
Editorial
El significat de la metàfora sueca.
Barceló, Miquel
Els manuals d'història: com s'han d'utilitzar?
Gatell, Cristina
Can Forés (1). Les bombes de paper i els articles de festa.
Vallès, Isidre
Almanac.
Moya, Benvingut
El periodisme humorístic esportiu va néixer a Catalunya.
Amat, Manuel
Conversa amb Hermós Plaja. El pare de dues Acràcies.
Fabre, Jaume; Huertas, Josep M.

El colonialisme espanyol i l'Àfrica

Introducció. El colonialisme espanyol i l'Àfrica.
Sanz Casas, Gonzalo

El colonialisme espanyol i l'Àfrica.

L'orientalisme i la peculiaritat de l'arabisme espanyol.
Barceló, Miquel
Les simpaties del nacionalisme català pels "moros": 1900-1936.
Ucelay-Da Cal, Enric
L'exèrcit d'Àfrica i les reformes militars: 1931-1936.
Morales Lezcano, Víctor
L'illa de Fernando Poo: 1900-1939. La "política indígena" i el procés d'assalariament.
Sanz, Gonzalo

Per a una història de la societat pagesa tradicional: les formes de treball (1).
Maluquer de Motes, Jordi
La Torrassa. Un antecedent de Barri-Dormitori.
Roca Cladera, Josep; Díaz Perera, Enriqueta
La crisis del siglo XVII y la sociedad del Absolutismo.
Lublinskaia, A. D.
Fernández Díaz, Roberto
La ilustración gráfica del siglo XIX en España.
Bozal, Valeriano
Sánchez Suárez, Alejandro
El Antiguo Régimen. 2: Los poderes.
Goubert, Pierre
Jordà Fernández, Anton
Metodología y enseñanza de la historia.
Catalano, Franco
Sánchez Suárez, Alejandro
Historia Económica de España.
Hernández Andreu, Juan (ed.)
Sánchez Suárez, Alejandro
Vísperas sicilianas. Una historia del mundo mediterráneo a finales del siglo XIII.
Runciman, Steven
Sánchez Suárez, Alejandro
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi