Número 274

Novembre 2002

Sumari

Quaderns del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, núm. 3.

Un nou curs amb la il·lusió de nous projectes.
1890. El primer 1 de maig i la reivindicació de la jornada de 8 hores.
-

Una llengua i una sang?
Editorial
El Born, salvat.
Editorial

Quaderns del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, núm. 3.

Toros. Imatge i culte a la Mediterrània antiga.
-

«Obliguem els palestins a rendir-se i acabar la guerra».
Baskin, Gershon

Quaderns del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, núm. 3.

La intervenció arqueològica a l'antic Mercat del Born.
-

Rodney Hilton en el record.
Salrach, Josep M.
La qüestió rabassaire en la Catalunya contemporània.
Gallifa, Albert

Quaderns del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, núm. 3.

Centre d'Interpretació i Acollida del Park Güell.
-

Un americà a Eivissa. Elliot Paul i la guerra civil.
Van Rammsdonk, Wouter

Quaderns del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, núm. 3.

El Museu celebra l'Any Verdaguer ampliant les activitats escolars.
-
Obre la sala de reserves per al públic investigador.
-
Projecte de reforma per a la Casa Padellàs.
-

Història i historiografia.
Riquer, Borja de; Salrach, Josep M.; Torres, Xavier

El Neolític. La primera revolució al Mediterrani.

A la recerca del Neolític en el Pròxim Orient. Catorze anys d'arqueologia oriental.
Anfruns, J.; Cruells, W.; Faura, J.M.; Molist, Miquel; Saña, Maria
Explicar els orígens de l'agricultura.
Vicent, Juan M.
Emergència de les societats pageses al Pròxim Orient.
Molist, Miquel
La domesticació dels animals.
Saña, Maria
De la recol·lecció a l'agricultura. Una evolució decisiva en les societats prehistòriques.
Buxó, Ramon

Joan Peiró o l'ideal com a compromís.
Vega, Eulàlia
Guanya la memòria del Born.
-
Sociabilidad y liberalismo en la España del siglo XIX. Homenaje a Alberto Gil Novales.
Fuentes, Juan Francisco; Roura, Lluís (eds.)
Río, Ramón del
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi