Número 27

Maig 1980

Sumari

Suggeriments per a un nou període.
Editorial
El capitalisme, els historiadors i el senyor Schwartz.
Delgado, Josep M.
No tanta història com sembla.
Mascarell, Ferran
Georges Duby explica l'Edat Mitjana.
Clément, Catherine
De la vida municipal barcelonina.
Saltor, Octavi
Memòries inèdites. Pere Bosch-Gimpera a la Conselleria de Justícia.
Roglan, Joaquim
Conversa amb José del Barrio. Primers temps comunistes a Catalunya.
Fabre, Jaume; Huertas, Josep M.

El català al segle XIX.

Introducció. El català al segle XIX.
Vallverdú, Francesc
El català al segle XIX.
Vallverdú, Francesc
Novel.la i llengua al segle XIX: història i conflicte.
Tayadella, Antònia
Una polèmica que cal agafar amb pinces.
Fàbregas, Xavier
"El català que ara es parla".
Solà, Joan

L'absolutisme espanyol i el dilema català: el cas de Vilassar.
Terradas Saborit, Ignasi
Un conservador davant la Primera República: Joan Mañé i Flaquer (1823-1901).
Canals, Josep
Tres moviments obrers revolucionaris als Estats Units.
Ludevid Anglada, Manuel
Civilisation materielle, économie et capitalisme.
Braudel, Fernand
Le Roy Ladurie, Emmanuel
Tradición, revuelta y conciencia de clase.
Thompson, E. P.
Calvo, Ángel
La caída de la Monarquía, 1787-1792.
Vovelle, Michel
Martínez Shaw, Carlos
Arxius de Catalunya (XIV). Els arxius de Manlleu.
Pujol, Marta
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi