Número 266

Febrer 2002

Sumari

Editar en català.
Editorial
Eren lliures tots els habitants de les ciutats medievals?
Lluch, Rosa
La modernitat de Puig i Cadafalch.
Grau, Ramon
La unitat a Catalunya en el primer terç del segle XX.
Gallifa, Albert
Conversa amb Mercè Garcia Arán i Josep Maria Terricabras. L'atac al cor de l'imperi. Entre les llibertats civils i la seguretat nacional.
López Burniol, Juan José
Rebels i aventurers en la Xina del segle XIX.
Martínez, David

Catalans sota Franco. L'impossible lideratge.

Presentació
Grau, Ramon; Muñoz, Josep M.
Antoni Griera. El filòleg català de Franco.
Rafanell, August
Eugeni d'Ors i l'esgarrifança estètica.
Puigdevall, Ponç

Plecs d'Història Local, núm. 97: L'impacte del franquisme a Mallorca.

L'impacte franquisme a Mallorca.
Serra, Sebastià
Dinàmiques culturals a Mallorca del 1940 a 1960.
Buades, Josep M.
Els inicis de l'Acció Catòlica a Mallorca (1947-1960)
Matas, Joan Josep
El panorama musical mallorquí a les acaballes del franquisme.
Pujals, Margalida
El franquisme al Baix Llobregat.
Santacana, Carles (coord.)
Joan Camós
El Autonomista: El diari dels Rahola. Els orígens del periodisme modern a Girona (1898-1939)
Costa, Lluís
Tavera, Susanna

Catalans sota Franco. L'impossible lideratge.

Josep M. de Porcioles. Més que un alcalde, menys que un ministre.
Marín, Martí
Joan Sardà Dexeus i la definició del “model català”.
Roca, Francesc

Els inicis de les línies aèries a Catalunya.
Corominas, Lluís
La guerra civil, vista de prop.
Muñoz, Josep M.
Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, segles XII-XIV.
Ortí, Pere
Salrach, Josep Maria
España en su cénit (1516-1598)
Nadal, Jordi
Casals, Àngel
Església, territori i sociabilitat (s. XVII-XIX)
Puigvert, Joaquim M.
Millan, Jesús
¡Arriba el campo! Primer franquisme i actituds polítiques en l'àmbit rural nord-català.
Font, Jordi
Santacana, Carles
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi