Número 258

Maig 2001

Sumari

Papers del Museu d'Història de Catalunya, núm. 1.

Editorial .
Sobrequés, Jaume
Josep Irla, President de la Generalitat a l'exili.
Morales, Mercè

Eleccions al País Basc.
Editorial

Papers del Museu d'Història de Catalunya, núm. 1.

L'evolució dels museus d'història (I)
Boya, Jusèp

El diccionari com a símptoma.
Casacuberta, Margarida; Gustà, Marina

Papers del Museu d'Història de Catalunya, núm. 1.

El joc de simulació com a eina d'aprenentatge.
Campins, Lluís

Empresaris de la història.
Muñoz, Gustau
Joan Brossa i la Tercera República.
Guerrero, Manuel
El metre per terres catalanes.
Ten, Antoni

Euskadi. Apunts per a un debat.

Introducció.
Muñoz, Josep M.
El conflicte basc. Una guia de lectura.
Batista, Antoni
D'un país que ja anem fent. La situació lingüística i cultural al País Basc.
Garmendia, M. Carmen
El nacionalisme basc. Entre el sincretisme i l'autodeterminació.
Aulestia, Kepa
La cultura política estatal d'Euskal Herria.
Urzainqui, Tomás
Sobre el inicis d'ETA. Entrevista a Iulen de Madariaga.
Batista, Antoni
Els camins de la pau.
Segura, Antoni
Constitucionalisme útil. Una idea al servei de la pau.
Herrero de Miñón, Miguel; Lluch, Ernest

Sabino Arana i l'antimodel català.
Culla, Joan B.
El primer nacionalisme basc segons Pompeu Fabra.
Riquer, Borja de
Jordi Pujol: «La Catalunya d'avui és Jaume I, la industrialització i la immigració».
Muñoz, Josep M.
Els Pegaso dels anys 50. El somni d'un enginyer.
Ferran, Jaume
L'univers, els déus, els homes.
Vernant, Jean-Pierre
Subías, Eva
La revolución rusa, 1891-1924. La tragedia de un pueblo.
Figes, Orlando
Sallés, Anna
«Mirador», la Catalunya impossible.
Huertas, Josep M.; Geli, Carles
Aragay, Ignasi
Les ruptures de l'any 1939.
Risques, Manuel; Vilanova, Francesc; Vinyes, Ricard (eds.)
Duarte, Àngel
Memòria de la Transició a Espanya i a Catalunya.
Aracil, Rafael; Segura, Antoni (eds.)
Molinero, Carme
Heriberto Quiñones y el movimiento comunista en España (1931-1942)
Ginard, David
Ysàs, Pere
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi