Número 255

Febrer 2001

Sumari

El museu de Montjuïc.
Editorial
Ernest Lluch i el País Basc.
Segura, Antoni
Art i política a Espanya (i III). Els darrers anys del franquisme, 1957-1976
Picazo, Glòria
L'ús de l'occità en els impresos propagandístics durant la Revolució Francesa.
Alén, M. Carmen

Dones i monaquisme.

Formes de vida religiosa femenina a l'Edat Mitjana.
Cabré, Montserrat
La recerca d'espais de vida pròpia. Les dones en la configuració del monacat altmedieval hispànic.
Cuadra, Cristina
Les beguines: una pràctica de llibertat.
Botinas, Elena; Cabaleiro, Julia
El Reial Monestir de la Santíssima Trinitat. L'autoritat femenina a la València del segle XV.
Vargas, Ana

Plecs d'Història Local, núm. 91: Aigua, treball i món rural.

Aigua, treball i món rural.
Vicedo, Enric
L'aprofitament de l'aigua a l'àrea del Camp de Tarragona: l'exemple de Reus.
Morelló, Jordi
El Canal d'Urgell: punt de partida del desenvolupament econòmic de les terres urgellenques.
Ramon, Josep M.
El Rec Comtal, una infraestructura hidràulica mil·lenària del Pla de Barcelona.
Martín, Manel
Els orígens de la primera industrialització del rerepaís. Un cas emblemàtic: Vilassar i el capital comercial barceloní (1828-1875)
Oliva, Benet
Cruz, Bibiana
Història de Piera.
Diversos autors
Gual, Valentí
Guerra civil i franquisme seixanta anys després. Actes de les Jornades celebrades a Blanes els dies 30 i 31 de març i 1 d'abril del 2000
Figueras, Narcís; Reyes, Antoni
Thomàs, Joan M.
La història arrelada al territori. Homenatge a Antoni Pladevall.
Cara, Carme (coord.)
Casanovas, Josep

Dones i monaquisme.

Fent món en el món. El «moviment religiós femení castellà» (segles XII-XVI)
Muñoz, Ángela
Entre violència i persuasió. El control inquisitorial de la religiositat femenina a l'Espanya del segle XVI.
Giordano, M. Laura

Barcelona, 1 i 8 de febrer de 1976: l'amnistia al carrer.
Ballester, David
L'art fent-se (II). Barcelona, Catalunya, centre d'art creador.
Puig, Arnau
España como nación.
Real Academia de la Historia
Grau, Ramon
¡O pan, o plomo! Los trabajadores urbanos y el colonialismo español en Cuba, 1850-1898
Casanovas, Joan
Mercadal, Carles
España en Marruecos.
Nogué, Joan; Villanova, José Luis (eds.)
Segura, Antoni
Hitler, 1936-1945
Kershaw, Ian
Gallego, Ferran
Rebelde. Loco de amor por la libertad y la justicia.
Fernández, Ángel
Raguer, Hilari
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi