Número 253

Desembre 2000

Sumari

Ernest Lluch, in memoriam.
Editorial
La Divina Comèdia, una lectura necessària.
Mira, Joan F.
Pere Calders, sota el vel de l'home afable.
Melcion, Joan
Art i política a Espanya (II). La Guerra Civil i les seves seqüeles (1936-1955).
Picazo, Glòria

Dossier: 300 anys del canvi dinàstic. Austriacistes contra borbònics (1697-1705)

Introducció.
Casals, Àngel
La Guerra de Successió a Castella.
León Sanz, Virginia
Els fonaments de la Guerra de Successió al País Valencià i Aragó.
Pérez Aparicio, Carmen
Austriacisme a Catalunya: els seus fonaments entorn de 1705.
Albareda, Joaquim

Plecs d'Història Local, núm. 90: La normalització de la història de Castella i Lleó.

La normalització de la història de Castella i Lleó.
Carasa, Pedro
La història social i cultural a Castella i Lleó.
Pelaz, José-Vidal; Calvo Caballero, Pedro; Berzal de la Rosa, Enrique
La història política a Castella i Lleó.
Caballero Domínguez, Margarita; García Encabo, Carmelo
La història econòmica a Castella i Lleó.
Serrano García, Rafael; Díez Cano, Santiago
La baronia de Queralt al segle XV. Organització del territori i gestió econòmica d'un espai feudal
Carceller i Barrabeig, Gerard
Flores, Montserrat
A les portes de la mort: religiositat i ritual funerari al Reus del segle XIV.
Piñol Alabart, Daniel
Flores, Montserrat
El Banc de Terrassa en el marc de la decadència catalana, 1881-1924.
Royes, Adrià
Blasco, Yolanda

Dossier: 300 anys del canvi dinàstic. Austriacistes contra borbònics (1697-1705)

De noms i de «modernors».
Lluch, Ernest

Patrimonis triomfals.
Retamero, Félix
L'art en el moment de la seva incidència.
Puig, Arnau
Polígons de contacte.
Vela, Carles
La grande dépression médiévale: XIVe-XVe siècles. Le précédent d'une crise systémique
Bois, Guy
Salrach, Josep M.
Discursos sobre la historia. Lecciones de apertura de curso en la Universidad de Valencia (1870-1937)
Ruiz Torres, Pedro (ed.)
Grau, Ramon
El carlisme a Catalunya. 1827-1936.
Anguera, Pere
Rújula, Pedro
El carlismo.
Canal, Jordi
Rújula, Pedro
Obres Completes de Gabriel Alomar (II). El futurisme. Articles d'El Poble Català.
Alomar, Gabriel
Casacuberta, Margarida
El franquisme i els catalans. Els informes del Consejo Nacional del Movimiento, 1962-1971.
Santacana, Carles
Thomàs, Joan M.
Te mando este rojo cadmio...
Berger, John; Christie, John
Guerrero, Manuel
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi