Número 241

Novembre 1999

Sumari

Editorial. Els fantasmes del passat
Martín Ramos, José Luis
Jordi Nadal i la primavera dels seixanta.
Pérez Casado, Ricard
La Socialdemocràcia a la via morta.
Vázquez Montalbán, Manuel
El mur, una caiguda no anunciada?
Janué, Marició
La qüestió regional a la Cantàbria contemporània.
Suárez, Manuel

Jordi Nadal, a l'entorn d'un mestratge.

Introducció.
Muñoz, Josep M.
Jordi Nadal, historiador de la industrialització espanyola.
Sudrià, Carles
La Revolució Industrial a Catalunya.
Maluquer, Jordi
Un punt de vista sobre els treballs d'en Jordi Nadal d'història de la població.
Nicolau, Roser
Doctor Jordi Nadal. La industrialització i el desenvolupament econòmic a Espanya.
Diversos autors
Lluch, Ernest
Conversa amb Jordi Nadal.
Fuster, Joan; Martín Ramos, José Luis

Els refugiats bascos a Catalunya durant la Guerra Civil: La Setmana Pro-Euzkadi (Barcelona, juny del 1937)
Bou, Jordi; Medina, Francesc Xavier
El professorat de Geografia i Història i la nova matèria d'Economia al Batxillerat.
Vicente, Felip J. de
El Pis de la Pedrera.
Pallàs, Margarida
Ciutat i fàbrica, una visió del patrimoni industrial de Barcelona.
Checa, Martí
Duchamp.
Tomkins, Calvin
Picazo, Glòria
Sobreviure a Barcelona. Dones, pobresa i assistència al segle XVIII.
Carbonell, Montserrat
Pantaleón, Montserrat
Els ideològics de la revolució catalana de 1640.
Simon, Antoni
Palos, Joan Lluís
Història de la Catalunya contemporània.
Risques (dir.), Manuel
Anguera, Pere
Libro de noticias de Salamanca que empieza a rejir el año 1796 (hasta 1812)
Zaonero, Joaquín
Millan, Jesús
Sobre el descrédito de la literatura y otros avisos humanistas.
García Gual, Carlos
Muñoz, Teresa
El descrèdit de la literatura.
Bru de Sala, Xavier
Muñoz, Teresa
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi