Número 24

Febrer 1980

Sumari

Culturalitzar la democràcia.
Editorial
Feixisme, connais pas?
Riquer, Borja de
"Traduttore, un altro autore".
Sánchez Martínez, Manuel
La Cobla Principal del Llobregat.
Vilà i Folch, Joaquim
"Erase una vez... el hombre".
Prieto, Alberto
D'ací i d'allà
Solà, Pere
Almanac.
Moya, Benvingut
Un congrés de poesia.
Garcès, Tomàs
1930: un any d'entusiasme.
Granier-Barrera, Emili
Conversa amb Pere Pi-Sunyer.
Mascarell, Ferran

El Carnestoltes.

Introducció. Carnestoltes.
Moya, Benvingut
Carnaval: la festa de festes.
Roma, Josefina
Carnestoltes a Mallorca: els darrers dies.
Janer Manila, Gabriel
El Carnestoltes a Catalunya.
Moya, Benvingut
Un ball de màscares.
Fàbregas, Xavier
La disfressa, o Fregoli com a pretext.
Mañà, Josep

Les necròpolis i el món funerari dels íbers.
Rafel i Fontanals, Núria
De les colònies industrials a la crisi de l'Estat providència.
Terrades i Saborit, Ignasi
Arquitectures per a la gran Barcelona: l'Exposició Universal de 1914-29.
Solà-Morales, Ignasi
L'arqueologia medieval a Catalunya.
Ollich, Imma
El Cantón de Cartagena.
Alice Medioini, M.
Sánchez, Alejandro
Historia económica de Europa (2). Siglos XIV y XVII.
Cipolla, Carlo M.
Oliva, J. M.
Del mundo cerrado al universo infinito.
Koyré, Alexandre
Urteaga, Lluís
La Barcelona històrica i pintoresca dels dies de Serafí Pitarra.
Poblet, Josep M.
Sánchez, Alejandro
Arxius de Catalunya (XII). L'arxiu històric de Sabadell.
Benaul, Josep M.; Calvet, Jordi; Larrosa, Manel
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi