Número 239

Setembre 1999

Sumari

Editorial. El debat d'Europa.
Martín Ramos, José Luis
Universitats públiques: preparades per al canvi de cicle?
Vallès, Josep M.
La Universitat catalana en la cruïlla de dos segles.
Mas-Colell, Andreu
La formació de CDC: irrompre en la política al servei de Catalunya.
Ferrer, Joaquim
CDC: el repte del dia després.
Martí, Pere

El Dr. Robert i la seva època.

Introducció. 1898: La fi de l'Imperi.
Martín Ramos, José Luis
Els homes del Modernisme.
Panyella, Vinyet
El Dr. Robert a l'Ajuntament de Barcelona.
Toran, Rosa; Cañellas, Cèlia
Institucionalització i acció nacionalista a la Catalunya de la Restauració.
Casassas, Jordi
La ciència i la medicina al tombant de segle.
Riera, Santiago
El Govern Silvela-Polavieja i l'opinió pública barcelonina. Crònica d'un distanciament polític.
Riquer, Borja de
El monument al Dr. Robert, primer lloc de memòria nacionalista.
Michonneau, Stéphane
Un monument meitat ocult, meitat públic.
Huertas, Josep M.
El monument que Sitges dedicà al Dr. Robert.
Panyella, Vinyet

L'herència medieval de Barcelona.
Márquez, Ana Belén
Repressió econòmica i franquisme. L'actuació del Tribunal de Responsabilitats Polítiques a la província de Lleida.
Diversos autors
Thomàs, Joan M.
Un siglo decisivo. Barcelona y Cataluña 1550-1640.
Garcia Espuche, Albert
Torres, Xavier
El miracle europeu i la via asiàtica. Viatges entorn de la modernitat.
Roca, Francesc
Sorribes, Josep
Intel·lectuals, cultura i poder.
Castellanos, Jordi
Corretger, Montserrat
Diccionario de arqueología.
Alcina (coord.), José
Torné, Ramon
En la vida d'Ausiàs March.
García-Oliver, Ferran
Salrach, Josep M.
Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista.
Molinero, Carme; Ysàs, Pere
Domènech, Xavier
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi