Número 235

Abril 1999

Sumari

Història de la cultura catalana, vols. VIII, IX i X
Diversos autors
Corretger, Montserrat
Editorial. La censura de García Valdecasas.
Mercader, Jordi
Les polítiques agràries i la pagesia catalana.
Riera, Josep
L'el·lipsi portuguesa.
Claret, Andreu
Dos cardenals passen la safata.
Raguer, Hilari
El Kurdistan. La història d'una negació.
Mongay, Albert

Històries de llibres.

Els avatars del llibre a Catalunya.
Antón, Javier
La biblioteca pública a Catalunya.
Bailac, Assumpta
Sant Jordi i el drac. Les quatre maneres de matar dracs.
Roma, Josefina

Plecs d'història local, núm. 80: Balanç sobre la historiografia càntabra.

Balanç sobre la historiografia càntabra.
Anguera, Pere
Historiografia contemporània recent sobre Cantàbria.
Barrio, Ángeles
Problemes pendents i propostes de futur en la historiografia regional en l'etapa contemporània.
Hoyo, Andrés
La Dictadura de Primo de Rivera ¿ruptura o paréntesis?, i Favor e indiferencia. Caciquismo y vida política en Cantabria.
Garrido, A.
Capellán, Gonzalo
El Universo Conservador de Antonio Maura. Biografía y proyecto de Estado.
González, M.J.
Capellán, Gonzalo
Teixir i traginar. De la manufactura tradicional a la periferització industrial. El Lluçanès, segls XVIII-XIX.
Planes, J.A.
Ferrer, Anna M.
Història gràfica de Manresa. La transició, 1975-2983.
González, F.; Sardans, Jordi
Piñero, Jordi
Història de l'Hospitalet.
Diversos autors
Vila, Santi

Històries de llibres.

Les històries de la història.
Noguero, Joaquim

Les fonts literàries en l'ensenyament de la història.
Pagès, Joan
Historia Patria. Politics, history and national indentity in Spain, 1875-1975.
Boyd, Carolyn P.
Valls, Rafael
Tinta o bits?: Internet com a biblioteca planetària.
Andreassi, Alejandro
La inmigración en España.
Pajares, Miguel
Aubarell, Gemma
¿Nuevos fascismos? Extrema derecha y neofascismo en Europa y Estados Unidos.
Rodríguez Jiménez, José Luis
Andreu, Marc
La depuración, 1943-53.
Lottman, Herbert
Martínez Fiol, David
Historia de la infancia.
Delgado, Buenaventura
Gutiérrez, M. Lluïsa
L'Institut-Escola de la Generalitat i el doctor Josep Estalella.
Domènech, Salvador
Ainaud de Lasarte, Josep M.
Guy Debord.
Jappe, Anselm
Fernández Buey, Francisco
Història de la cultura catalana. Vol. VIII-X.
Diversos autors
Corretger, Montserrat
Historia de España.
Martín, J.L.; Martínez Shaw, Carlos; Tusell, Javier
Pagès, Pelai
La gran estrategia de Felipe II.
Parker, Geoffrey
Simon, Antoni
Historia secreta de Annual.
Pando, Juan
Serrallonga, Joan
The flight of Icarus.
Amelang, James S.
Kamen, Henry
La Tercera Mujer.
Lipovetsky, Gilles
Comas, Eva
El sentido de la realidad.
Berlin, Isaiah
Ruiz, Carles
Gaziel: vida, periodisme i literatura.
Llanas, Manuel
Geli, Carles
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi