Número 232

Gener 1999

Sumari

Per la UNITAT, amb majúscules.
Editorial
Quatre migracions a la Catalunya del Segle XX.
Roca, Francesc
Cultura catalana, cultura europea.
Panyella, Vinyet
Brunetière, Barrès i el catalanisme finisecular.
Coll, Joaquim
La creença en política. La qüestió de la servitud voluntària.
Lefort, Claude

Unió Europea i integració continental.

Una història llarga d'Europa.
González, Nazario
La dinàmica del procés d'integració comunitària.
Grasa, Rafael
La Unió Econòmica i Monetària.
Bacaria, Jordi
L'ampliació de la Unió Europea per al nou mil·lenni.
Salomón, Mónica
França i Alemanya: perspectives d'una relació bilateral en la construcció europea.
Grau, Martí

Un lluitador per la Pau, entrevista a Adolfo Pérez Esquivel.
Gómez, Pere
L'espai vital de la Unió de Rabassaires.
Pomés, Jordi
La propaganda a les guerres d'aquest segle.
Rusiñol, Pere
L'Islam i Catalunya.
Vela, Carles
El món arabomusulmà contemporani i el mercat editorial de l'Estat espanyol.
Espinet, Francesc
La tiranía de la comunicación.
Ramonet, Ignacio
Sabaté, Joan
La herencia cultural. Alfabetización y lectura en la ciudad de Girona (1747-1807).
Antón Pelayo, Javier
Ventura, Montserrat
El nacimiento de la ciencia moderna en Europa.
Rossi, Paolo
Riera, Santiago
Història. Política, societat i cultura dels Països Catalans, vol. 4. Crisi institucional i canvi social. Segles XVI i XVII
Serra, Eva; Torres, Xavier; Sans, Xavier
Gual Vilà, Valentí
L'Impuls de Catalunya. L'època dels primers comtes-reis (1140-1225)
Bisson, Thomas N.
To, Lluís
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi