Número 229

Octubre 1998

Sumari

El nou L'Avenç.
Editorial
Chiapas com a soroll.
Vázquez Montalbán, Manuel
Una societat amb més cultura.
Mascarell, Ferran
El canvi estructural i la transició cap a la democràcia: una perspectiva comparativa.
Malefakis, Edward
El Front National: un postfeixisme a la francesa?
Gallego, Ferran
Cultura, identitat i futur del nacionalisme.
Llobera, Josep R.

Les arrels socials del catalanisme.

Hi va haver un catalanisme popular?
Anguera, Pere
Reflexions al voltant del catalanisme popular i el nacionalisme.
Duarte, Àngel
El catalanisme federal i el federalisme del catalanisme d'esquerres del tombant dels segles XIX i XX.
Gabriel, Pere

Joaquim Nadal conversa amb Joaquim Molas i Joan Lluís Marfany sobre el catalanisme popular.
Badia, Jaume; Muñoz, Josep M.
"Solidaridad obrera" i la repressió del bienni republicà-socialista.
Guitart, Josep
La guerra dels navegadors.
Puig, Pep
Internet, un nou camí per a la història.
Andreassi, Alejandro
La imatge cinematogràfica a través del temps.
Bertran, Mònica
ABC, Història de l'anticatalanisme. El diari ABC i els seus homes.
Figueres, Josep M.
Narváez, Manoli
El paraíso de la razón: la revista Estudios (1928-1937) y el mundo cultural anarquista.
Navarro, Francisco Javier
Santacreu, J.M.
La transición a la democracia: el modelo español.
Colomer, Josep M.
Botella, Joan
La frivolidad política del final de la historia.
Esquirol, Josep M.
Carbonell, Josep M.
Liberalismo, fascismo o socialdemocracia. Clases sociales y orígenes políticos de los regímenes de la Europa de entreguerras,
Luebbert, Gregory M.
Duch, Montserrat
El Tercer Carlisme a les comarques meriodionals de Catalunya, 1872-1876.
Vallverdú, Robert
Urquijo, Mikel
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi