Número 226

Juny 1998

Sumari

Per un diàleg cultural.
Editorial
Les relacions anglosèrbies entre les dues guerres mundials.
Conversi, Daniele
Repressió franquista i memòria històrica
Morente, Francisco

Multiculturalitat a la Catalunya d'avui.

De la definició de cultura en plural a les xarxes transculturals.
Buxó i Rey, M. Jesús
Apunts sobre la immigració a Catalunya al segle XX.
Domingo, Andreu; Osàcar, Raquel
El repte intercultural a Catalunya. Les noves migracions mediterrànies.
Roque, Maria-Àngels; Medina, F. Xavier

Plecs d'història local, núm. 75: Toponímia i història.

Toponímia i història.
Editorial
Més de 60 anys de contribucions a l'onomàstica.
Amigó, Ramon
La societat d'onomàstica.
Romà i Espi, Andreu
El fil de l'onomàstica en el laberint de la història.
Perea Simón, Eugeni
Onomàstica del terme municipal d'Ulldemolins.
Amigó, Ramon; Pere, Ramon
Jové, Ferran
Bibliografia històrica tarraconense, XV-XVI.
Anguera, Pere
Tortosa, front de guerra. La rereguarda durant la guerra civil.
Subirats, Josep
Maymí, Josep
Els inicis de l'associacionisme econtemporani a St Feliu de Llobregat, 1850-1914.
Antolín, Pilar; Ferreas, Enric; Larios, Agustí G.
Retuerta, M. Luz

Multiculturalitat a la Catalunya d'avui.

Música i multiculturalisme a la Catalunya d'avui.
Martí, Josep
Andalusos a Catalunya: cultures, relacions interètniques i organització social.
Martín, Emma
Els gitanos: un poble, unes trajectòries.
Méndez, Carme
La immigració americana a Catalunya.
Hernández Aguilar, Prócoro
Els africans en la Catalunya multicultural.
Sepa Bonaba, Edmundo

Francisco García Prieto: "Mentre tinguem capacitat de convocatòria, els polítics no tindran altre remei que acceptar-nos"
Madueño, Eugenio
L'Institut Industrial de Catalunya i l'associacionisme industrial des de 1820 a 1854.
Solà, Roser
Benaul, Josep M.
La España Industrial, 1847-1853.
Gutiérrez, M. Lluïsa
Benaul, Josep M.
L'Institut Industrial de Catalunya, la burgesia i la creixent industrialització.
Martí, Casimir
La rebelión de los metecos. Conflictividad laboral y social en Buenos Aires, 1895-1910.
Andreassi, Alejandro
Llombart, Maria
Llengua i política, cultura i nació. Un epistolari valencià durant el franquisme.
Diversos autors
Iborra, Joan A.
Las noblezas españolas en la Edad Media, siglos XI-XV.
Gerbert, Marie-Claude
Tarrida, Joan-Josep
La noblesse en Occident.
Aurell, Martin
Tarrida, Joan-Josep
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi