Número 224

Abril 1998

Sumari

França: "trencar la dreta"
Editorial
Martínez Anido, la patronal i el pistolerisme
Bengoechea, Soledad
Justí Guitart, bisbe d'Urgell, i la Guerra Civil.
Raguer, Hilari

Història i cartografia.

Cartografia i administració a Catalunya (1914-1982)
Montaner, M. Carme
Tres cartoteques catalanes.
Galera, M.; Alegre, P.; Isern, C.
Els atles històrics de ciutats.
Guàrdia, Manuel

Plecs d'història local, núm. 74: Història local aragonesa.

Història local aragonesa.
Editorial
El I Congrés d'Història Local d'Aragó.
Rújula, Pedro
Els estudis sobre història minera a Terol.
Fernández Clemente, Eloy
La restauració al Baix Aragó.
Forcadell, Carlos
Insurreccions i revolucions que deixaren empremta.
Casanova, Julián
L'ànima històrica de la literatura.
Mainer, José Carlos
La historiografia a l'Aragó, 1975-1977.
Peiró, Ignacio
Tal como eran. La transición en la provincia de Huesca, 1975-1982.
Bonson, Anabel
Alba, Víctor
Los conflictos populares en Castilla (siglos XVI-XVII).
Cadarso, Perdo L. Lorenzo
Betrán, José Luis
Noves recerques sobre el s.XX a Mallorca.
Diversos autors
Canal, Jordi
L'esmolet de la Barceloneta.
Ferrer, Anna M.
La política del Pacto. El sistema de la Restauració a través del Partido Conservador sevillano (1874-1923).
Sierra, María
Valls, Rafael

Història i cartografia.

El mapa topogràfic d'Espanya: l'arxiu dels canvis territorials.
Nadal, Francesc; Urteaga, Luis
Educar per a la societat de la informació geogràfica.
Comas, David
Ciutat i cartografia: el cadastre.
Guimet, Jordi; Bernat, Jordi
Les noves eines de la cartografia: cap al segle XXI.
Arbiol, R.; Colomer, J.L.; Colomina, I.; Lleopart, A.; Pla, M.

Josep Pella i Forgas i el catalanisme.
Costa i Fernànez, Lluís
Puig, Lluís M. De
L'Islam a Catalunya (s. VIII-XII).
Balañà, Pere
Bramon, Dolors
La recepció de Gabriele d'Annunzio a Catalunya.
Camps, Assumpta
Corretger, Montserrat
La novel·la històrica en la literatura catalana.
Serrahima, Maurici; Boada, M. Teresa
Ghanime, Albert
España romana.
Blázquez, J.M.
Ñaco, Antoni
La imagen de España en la Antigüedad clásica.
Gómez, J.M.; Pérez, A.; Vallejo, M.
Ñaco, Antoni
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi