Número 223

Març 1998

Sumari

Colpisme civil?
Editorial
Els orígens del feminisme a Catalunya: 1870-1926 (2).
Sánchez Ferré, Pere
Història del Tequila.
Murià, José M.
França i el nacionalisme català a principis de la Guerra Civil.
Avilés, Juan
El govern britànic i Catalunya durant la segona república.
Moradiellos, Enrique

Les addiccions a la història: opi, tabac i cocaïna.

L'organització dels paradisos artificials (opi i colonialisme a Àsia)
Fradera, Josep M.
La producció i consum de la coca i la cocaïna en la història
Chocano, Magdalena
Tabac: una història social del seu consum.
Matthee, Rudi

Per fi, la història (i el decret d'humanitats)
Villares, Ramón
Les víctimes i els "xupòpters" de la guerra, de Marià Amat.
Keefer, Alice; Tavera, Susanna
Felipe de España.
Kamen, Henry
Simon Tarrés, Antoni
Política en penumbra. Patronazgo y clientelismo políticos en la España contemporánea.
Robles Egea, A.
Rubí, Gemma
La derecha católica en los años treinta. En el cincuentenario de la muerte de Luis Lucia.
Diversos autors
González Cuevas, Pedro Carlos
Alcibíades.
Romilly, Jacqueline de
Torné, Ramon
La via africana. Velles identitats, nous estats.
Bosch, Alfred
Nerín, Gustau
El islamismo radical.
Étienne, Bruno
Alonso Meneses, Guillermo
La revolución bajo el velo. Mujer iraní y régimen islamista.
Adelkhah, Fariba
Alonso Meneses, Guillermo
El Islam laico. ¿Un retorno de la gran tradición?
Carré, Olivier
Alonso Meneses, Guillermo
Guardianes del Islam. Los intelectuales tradicionales y el reto de la modernidad.
Zeghai, Malika
Alonso Meneses, Guillermo
El Espíritu de serrallo. Estructuras y variaciones de la sexualidad magrebí
Chebel, Malek
Alonso Meneses, Guillermo
Nota sobre Cabrera.
Rújula, Pedro
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi