Número 221

Gener 1998

Sumari

Reivindicar l'atzar.
Editorial
Els catalans a Orient: la configuració d'un mite nacional
Bernal, Josep M.

Contrarevolució a Europa.

Reexaminar la contrarevolució?
Martin, Jean-Clément
La "Muntanya Blanca": apogeu i caiguda del reialisme al Rosselló (1848-1851)
McPhee, Peter
Miguelisme i contrarevolució a Portugal entre 1820 i 1834.
Lousada, Maria Alexandre
La contrarevolució a Itàlia (1815-1861): homes i idees
Corno, Nicola del
Populismes francesos.
Winock, Michel

Sant Pere de Rodes, del s. IX al s. XX: història, arqueologia i restauració.
Riu-Barrera, Eduard
La Història: manual d'ús.
Pérez, J.S.; Rivière, A.; Fuentes, P.; Manzano, E.
Santiago Rusiñol: un assaig de revisió de l'època modernista
Corbella, Ferran J.
Carnac: pedagogia i megalitisme.
Brishoual, Jean François; Gallais, Colette
Ramon d'Abadal: entre la història i la política, 1888-1970.
Vilanova, Francesc
Salrach, Josep M.
El personal polític de l'Ajuntament de Barcelona, 1877-1923.
Cañellas, Cèlia; Toran, Rosa
Solà, Àngels
Azúcar amargo. Vida y fortuna de los cortadores de caña italianos y vascos en la Australia tropical.
Douglass, William A.
Gil, Xavier
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi