Número 220

Desembre 1997

Sumari

No volem això!
Editorial
Democratitzacions a Europa: 1918-1997.
Malefakis, Edward
Democratització i integració europea dels Països Mediterranis.
Álvarez-Miranda, Berta

Ciutat i territori: sis reflexions de Barcelona estant (1780-1936).

Una tradició intel·lectual optimista.
Grau, Ramon; Nel·lo, Oriol
Antoni de Capmany, el primer de tots.
Lluch, Ernest
La ciutat de la indústria: Balmes i Barcelona.
Fradera, Josep M.
Cerdà: Barcelona i Madrid.
Roca, Francesc

Plecs d'Història Local, núm. 72: El cor urbà dels conflictes.

Va de Congrés.
Editorial
IV Congrés internacional d'història local: el cor urbà dels conflictes.
Perpinyà, Remei
El V Congrés d'Història de Barcelona: centenari de les agregacions municipals.
Grau, Ramon
Un negoci de famílies: els Trénr i els Vallier a la Safor del segle XIX.
Pons, Anaclet; Serna, Just
Tarrazona, Carolina
As CC.OO de Galicia e a conflictividade laboral durante o franquismo.
Gómez Alen, José
González, Xesús
Desamortización y cambio social en la Mancha, 1836-1854.
Ramón del Valle, Ángel
Gil, Xavier
Josep Calvet i Móra. La trajectòria d'un rabassaire argentoní, 1891-1950.
Colomer, Margarida
Casanovas, Josep
Élites castellanas de la Restauración, 1876-1923.
Carasa, Pedro
Masó, Elena

Catalunya i Barcelona en el pensament dels positivistes: Sanpere i Estasén.
Artal, Francesc
Ildefons Sunyol: acció política i visió municipalista.
Grau, Ramon
Pi i Sunyer: el territori i la gestió del govern local.
Vilanova, Francesc
Demanar perdó.
Raguer, Hilari
Gràcia en temps de l'annexió a Barcelona.
Biosca, G.; Fernández, M.; Narváez, M.; Olivé, J.
La paz simulada, una historia de la Guerra Fría, 1941-1991.
Veiga, Francisco; Ucelay-Da Cal, Enric; Duarte, Ángel
Hernández Sandoica, Elena
La Transició a Catalunya i Espanya.
Ysàs i Solanes (ed.), Pere
Sánchez Cervelló, Josep
O nacionalismo galego.
Beramendi, Justo; Núñez Seixas, Xosé M.
Llorens, Jordi
Barcelona en lluita (El moviment urbà 1965-1996).
Huertas, Josep M.; Andreu, Marc
Martínez, Ricard
Ca N'Anglada. Lluita d'un barri. Història social de Ca N'Anglada: el moviment veïnal, 1950-1995.
Ballarín, César; Casas, Just; Márquez, Manuel
Martínez, Ricard
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi