Número 217

Setembre 1997

Sumari

El "Cas Companys".
Editorial
El foment catalanista: els inicis de l'associacionisme catalanista popular.
Llorens, Jordi
Josep Aparici: entre l'absolutisme i l'autonomia catalana.
Windler, Christian
J.M. Pemán: regionalisme i centralisme en un intel·lectual d'Acción Española.
Álvarez, Gonzalo

1898: la fi de l'Imperi.

Introducció. 1898: La fi de l'Imperi.
Casanovas, Joan
Els condicionaments de la política colonial espanyola a Cuba (1868-1880).
Rodrigo, Martín
Els drets polítics i el problema electoral a Cuba (1878-1898).
Torre, Mildred de la
José Martí: l'origen del símbol fundacional del nacionalisme cubà.
López, Sergio; Marial Iglesias, M.C.
Reforma entre revolucionaris: Puerto Rico i els límits de la política.
Schmidt-Nowara, Christopher

Frankenstein o el salvatge modern.
Bartra, Roger
La història i els jocs didàctics de simulació.
Biosca, Tomàs
La enseñanza de la historia en el primer bachillerato franquista, 1938-1953.
Martínez, Esther
Valls, Rafael
Historia del pensamiento en el mundo islámico.
Cruz, Miguel
López García, Bernabé
Alfons Maseras: Intel·lectual d'acció i literat.
Corretger, Montserrat
Martínez Fiol, David
L'obra narrativa d'Alfons Maseras.
Corretger, Montserrat
Martínez Fiol, David
El Servei de Bibliotecàries del Front, 1936-1939.
Cugueró i Conchello, Marta; Boada i Vilallonga, M. Teresa; Allué i Blanch, Vicenç
Martínez Fiol, David
Història de la cultura catalana, vol. VII. El noucentisme.
Gabriel, Pere (dir.)
Martínez Fiol, David
Marià Manent. Biografia íntima i literària.
Manent, Albert
Martínez Fiol, David
Del Noucentisme a l'exili. Sobre cultura catalana del nou-cents.
Manent, Albert
Martínez Fiol, David
Cronologia del Noucentisme.
Panyella, Vinyet
Martínez Fiol, David
Fonaments de la ideologia liberalconservadora. La dictadura del baró de Meer (1837-1839).
Ollé Romeu, Josep M.
Ghanime, Albert
Bous, toros i braus. Una tauromàquia catalana.
González, Antoni
Montiel i Pastor, Josep
Sis estudis sobre Antoni de Bofarull.
Anguera, Pere; Tomàs, Margalida; Ginebra, Jordi; Valls, Xavier, Tiñena, Jordi
Sunyer, Magí
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi