Número 216

Juliol-Agost 1997

Sumari

La història incomparable?
Editorial
Catalunya i Espanya.
Marfany, Joan-Lluís
La Barcelona de 1897: unificació municipal, ordre urbanístic i càrrega fiscal.
Grau, Ramon

Espanya-Portugal: els "germans-enemics".

La crisi de l'Antic Règim a Espanya i a Portugal: carlisme i miguelisme.
Bullón de Mendoza, A.
La crisi dels sistemes liberals a la Península (1890-1939).
Torre, Hipólito de la
El salazarisme.
Rosas, Fernando
El franquisme.
Jiménez, Juan Carlos
La inserció internacional de les dictadures ibèriques.
Jiménez, Juan Carlos; Loff, Manuel

Plecs d'Història Local, núm. 70.

Editorial.
Mestre, Jesús
L'acadèmica catòlica de Sabadell, 1870-1936.
Ripoll, Pilar
Balada per les quatre pagesies.
Santirso, Manuel
Guia del call jueu de Girona.
Alberch, Ramon
Planas, Sílvia
La província de Tarragona durant el franquisme, 1939-1975.
Sánchez Cervelló, Josep
Salas, Alfred A.
Enciclopedia valenciana de arqueología industrial.
Cerdà, Manuel; Garcia Bonafé, Mario
Perarnau, Jaume
Mercaderes castellanos del Siglo de Oro.
Rodríguez, Ricardo
Hernández, Bernat

Espanya-Portugal: els "germans-enemics".

De la colonització matinera a la descolonització apressada.
Sánchez Cervelló, Josep

L'eclosió d'estudis sobre el nacionalisme (i 2).
Álvarez Junco, José
Una eina d'aproximació a la història: els tallers del (MNAT).
Sada, Pilar
Brasil, de colonia a democracia.
Fausto, Boris
Morente, Francisco
Atlas de la inmigración magrebí en España.
Diversos autors
Segura, Antoni
Un homenatge casolà a E.P. Thomson, 1924-1993.
Martí, Manuel (coord.)
Canal, Jordi
Guerra napoleònica a Catalunya (1808-1814).
Ramisa, Maties (ed.)
Moliner, Antoni
El catalanisme conservador.
Diversos autors
Ysàs, Pere
Poder y sociedad en la España del Quinientos.
Fernández Álvarez, Manuel
Hernández, Bernat
Osadías, vilezas y otros trajines.
Alejandre, Juan Antonio
Moreno, Doris
Últimes aportacions sobre la figura de Franco.
Rodríguez, José L.
Els templers.
Mestre, Jesús
Pagarolas i Sabaté, Laureà
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi