Número 215

Juny 1997

Sumari

La postguerra freda.
Editorial
Un càrrec feble i militaritzat: el governador civil (1812-1868).
Risques, Manel
Childe i els indoeuropeus: entre l'arqueologia i el racisme.
Rafel, Núria

Els fenicis.

Els fenicis: darreres aportacions i estat de la qüestió.
Aubet, Maria Eugènia
Societat, economia i vida quotidiana.
Delgado, A.; Marlasca, R.; Núñez, F.; Párraga, M.
Cronologia.
Fenícia 1997: estat de la qüestió.
Sader, Hélène
Els fenicis a Itàlia.
Filippo Bondi, Sandro

Plecs d'Història Local, núm. 69.

La continuïtat de la història local.
Editorial
Conflictivitat i moviments socials en el segle XIX al Penedès.
Arnabat, Ramon
Les relacions del territori de Catalunya amb el món fenici i púnic.
Sanmartí, Joan
Maçanet i l'Hospitalet: dues mostres d'una tasca exemplar.
Mestre, Jesús

Els fenicis.

La Campanya Unesco a Cartago.
Morel, Jean-Paul
Els enclavaments colonials a la Península Ibèrica.
Aubet, Maria Eugènia

Bibliografia comentada.
Marlasca, Ricard
L'eclosió d'estudis sobre el nacionalisme (1).
Álvarez Junco, José
El professor d'institut historiador: una espècie en perill d'extinció?
Arnabat, Ramon
La Mancomunitat de Catalunya i l'autonomia.
Balcells, Albert; Pujol, Enric; Sabater, Jordi
Raguer, Hilari
Memoria y olvido de la Guerra Civil española.
Aguilar, Paloma
Payne, Stanley G.
La gran estafa. Negrín, Prieto y el patrimonio español.
Olaya, Francisco
Alba, Víctor
Els fonaments del regne croat de València, 1257-1276.
Burns, Robert I.
Marcos, Ernest
El planeta americano.
Verdú, Vicente
Tenorio, Mauricio
Bibliografia bàsica científica i tècnica en català.
Romaguera, Joaquim; Marquet, Lluís
Casanovas, Josep
Elements d'història de la tècnica.
Riera, Santiago
Casanovas, Josep
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi