Número 213

Abril 1997

Sumari

La utopia de L'Avenç.
Editorial
Refugis: oblits de rereguarda.
Frutos, Pilar; Pujadó, Judit

Els catalans a Grècia.

La companyia catalana i Bizanci.
Marcos, Ernest
L'estat català a Grècia: evolució interna.
Jacoby, David
Catalans, turcs i venecians.
Zachariadou, Elizabeth A.
El comerç català a la Romània en el segle XIV.
Bensch, Stephen P.
El final de la dominació catalana d'Atenes: la companyia navarresa i els hospitalers.
Luttrell, Anthony

Plecs d'Història Local, núm. 68.

Publicitat comercial a Reus: dels orígens a 1939.
Arnavat, Albert
L'arqueologia al Bages.
Daura, Antoni; Galobart, Joan; Piñero, Jordi
Olivares, David
L'exili dels mestres, 1939-1975.
Marquès, Salomó
Puigbert, Joan
Institut Pere Mata. 100 anys d'història, 1896-1996.
Poca, Josep
Sànchez, Josep
L'institut de puericultura Dr. Frias La gota de llet. Reus, 1919-1994.
Arnavat, Albert; Pagès, Montserrat; Amorós, Xavier
Sànchez, J.M.
Terme.
Diversos autors
El Cooperativisme agrari a Vilarodona, 1893-1939.
Santesmases, Josep
Annals, 1994.
Diversos autors
Annals, 1994-1995.
Diversos autors
La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris, segles V-XVIII.
Diversos autors
La festa a Catalunya. La festa com a vehicle de sociabilitat i d'expressió política.
Diversos autors

Els catalans a Grècia.

El Ducat d'Atenes i el Principat d'Acaia (1311-1388).
Dourou-Eliopoulou, Maria
El record dels catalans en el folklore grec.
Ayensa, Eusebi
Cronologia (1302-1392).
Els castells catalans de Grècia: rere els passos de Rubió i Lluch.
Simon Palmer, José

Propietat i llengua: canvis de valors a la Castella Medieval.
Ruiz, Teófilo F.
"Un viatge per l'Imperi Romà": construir narracions històriques per aprendre història.
Gil, Amalia
Els arxius olímpics. Patrimoni de la ciutat.
Alberch, Ramon
Visionaries. The Spanish Republic and the Reign of Christ.
Christian, Jr., William
Roma, Josefina
De la vegueria a la província. La formació de la divisió territorial contemporània als PaÍsos Catalans, 1790-1850.
Burgueño, Jesús
Risques, Manel
J.V. Foix, investigador en poesia.
Guerrero, Manuel
Panyella, Vinyet
L'art de la victòria. Belles arts i franquisme a Catalunya.
Diversos autors
Martínez Fiol, Lluís
Diccionari d'Art Oxford.
Chilvers, Ian: Osborne, Harold; Farr, Dennis; Triadó, Joan-Ramon
Polo, Magda
El último día de Hitler.
Solar, David
Vich, Sergi
Los últimos días de Hitler.
Bonnín, Pere
Vich, Sergi
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi