Número 212

Març 1997

Sumari

El Museu d'Història de Catalunya.
Editorial
Ideologies i actituds professionals. Les interpretacions socials de les malalties: l'anarquista destatuat.
Cañellas, Cèlia; Toran, Rosa
Carlisme barceloní als anys quaranta: "sivattistes", "unificats", "octavistes".
Thomàs, Joan M.

El Museu d'Història de Catalunya.

Els objectius d'una institució.
Solé i Sabaté, Josep M.
La política d'exposicions.
Boya, Jusèp
Un centre de recerca. Documentació i difusió d'història de Catalunya.
Solé, Àngels
Criteris didàctics i museològics en el Museu d'Història de Catalunya.
Hernàndez, Francesc- Xavier
La rehabilitació arquitectònica de la seu del Museu d'Història de Catalunya.
Benedicto, Josep; Mateos, Agustí

El Rei Taumaturg (la fabricació de Joan Carles I).
González Cuevas, Pedro Carlos
Arxius judicials: un camp poc conegut per la historiografia contemporània.
Gayán, Xavier; Rodríguez, Lluïsa
Les llegendes: una eina per a l'estudi de la Catalunya medieval en l'ensenyament primari.
Capó, Carme; Castillón, Anna
El naixement de la fiscalitat d'Estat a Catalunya (segles XII-XIV).
Sánchez, Manuel
Riu-Barrera, Eduard
A Joaquim Molas.
Bou, E.; Castellanos, J.; Gustà, M. (ed)
Canal, Jordi
La investigación histórica.
Aróstegui, Julio
Pasamar, Gonzalo
El mundo actual.
Aracil, R.; Oliver, J.; Segura, A.
Tavera, Susanna
El govern civil de Barcelona al segle XIX.
Risques, Manel
Janué, Marició
L'oposició catalanista al franquisme.
Díaz Esculies, Daniel
Puigsech Farràs, Josep
Historia de la guerra.
Keegan, John
Vich, Sergi
Oficial y confidencial. La vida secreta de J. Edgar Hoover.
Summers, Anthony
Martínez Fiol, David
La defensa armada contra la revolución. Una historia de las guardias cívicas en la España del siglo XX.
González, Eduardo; Rey, Fernando del
Urquijo, Mikel
El territori del Maresme en època republicana (s. III-I aC).
Olesti, Oriol
Ñaco, Antoni
Expulsions i exilis.
Diversos autors
Montserrat, Antoni
Rèplica a la crítica de Oere Ysàs a La premsa de sorra.
Bové, Miquel; Capilla, Antoni
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi