Número 208

Novembre 1996

Sumari

El mirall o el miratge italià?
Editorial
Antoni Gutiérrez Díaz: l'Assemblea en el record.
Arroyo, Francesc
CDC i l'Assemblea de Catalunya, 25 anys després.
Sellarès, Miquel
UDC i l'Assemblea de Catalunya.
Aragay, Francesc de Borja

Ara fa nou-cents anys: les croades.

Introducció
Salrach, Josep M.
Les croades i l'islam en el proper orient.
Aventín, Mercè
Context, causes, esdeveniments i conseqüències de la primera croada.
Philips, Jonathan
Els ordes militars en el món de les croades.
García-Guijarro, Luis

Plecs d'Història Local, núm. 65: Les terres de frontera al segle XI.

Les terres de frontera al segle XI.
Sabaté, Flocel; Coberó, Montserrat
La marca en els comtats de l'any mil.
Sabaté, Flocel
Itineraris per terra de marca: el segle XI a la conquesta de la plana.
Sabaté, Flocel; Coberó, Montserrat
El pas de la societat agrària a industrial al Baix Llobregat.
Diversos autors
Casanovas, Josep
Propietarios, comerciantes e industriales. Burguesía y desarrollo capitalista en la Asturias del siglo XIX.
Erice, Francisco
Hoyo, Andrés
Pensamiento agrario vasco. Mitos y realidades, 1766-1980.
Diversos autors
Masó, Elena

Ara fa nou-cents anys: les croades.

La primera fase de la idea de la croada (1095-1118).
Cardini, Franco
La primera croada a l'Alexiada d'Anna Comnena.
Marcos, Ernest
Tolerància i intolerància.
Salrach, Josep M.

Debat sobre la creació artística o debat ideològic?
Aguilar, Paloma
Arrelar la memòria o fondre els records.
Izard, Miquel
L'aprenentatge de l'autoavaluació: les llistes de criteris.
Rossell, Mercè
L'Assemblea de Catalunya: balanç bibliogràfic i perspectives de recerca.
Bernad i Ricart, Robert
Jaume Balmes. Els fonaments racionals d'una política catòlica.
Fradera, Josep M.
Puigvert i Solà, Joaquim M.
Repensar Balmes.
Romeo Mateo, María Cruz
Jaume Balmes, una lectura hermenèutica.
Ghanime, Albert
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi