Número 203

Maig 1996

Sumari

Memòria popular, història viva.
Editorial
Rebuig, resistència, escamoteig i identitat.
Izard, Miquel
El sexenni revolucionari a Barcelona (1868-1873): contradiccions internes i acaraments amb l'Estat.
Janué, Marició

Carlisme: una llarga guerra civil?

Introducció.
Anguera, Pere
Contrarevolució i descontent pagès als orígens del carlisme (1820-1840).
Rújula, Pedro
El primer carlisme a Catalunya: del regne a l'exili.
Santirso, Manuel
El carlisme, revolta popular o contrarevolució?
Río, Ramón del
Conspiracions i provocacions carlines: 1832-1833.
Anguera, Pere
La base social del tercer carlisme a la Catalunya sud.
Vallverdú, Robert

Comentaris a un apocalipsi: l'Arxiu de la Corona d'Aragó i els quadres de classificació organicofuncionals.
López Rodríguez, Carlos
Consideracions sobre la reclassificació dels fons de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, amb una postil·la a un "comentari apocalíptic".
López Gómez, Pedro
La nació en l'ensenyament de la història.
López Facal, Ramón
Ferran Soldevila. Els fonaments de la historiografia catalana contemporània.
Pujol, Enric
Muñoz, Josep M.
Els catalans i el domini napoleònic (Catalunya vista pels oficials de l'exèrcit de Napoleó).
Ramisa, Maties
Moliner Prada, Antoni
La cara oculta de la industrialización española. La modernización de los sectores no líderes (siglos XIX y XX).
Nadal, Jordi; Catalàn, Jordi (eds.)
Solà, Àngels
Joan Cortada: Catalunya i els catalans al segle XIX.
Ghanime, Albert
Janué i Miret, Marició
Historia del fascismo.
Payne, Stanley G.
Gallego, Ferran
Les Constitucions de Pau i Treva de Catalunya (segles XI-XIII).
Gonzalvo, Gener
Riera i Viader, Sebastià
Història, política, societat i cultura dels Països Catalans, Vol. 8: L'època dels nous moviments socials 1900-1930.
Casassas i Ymbert, Jordi (dir.)
Arnavat, Albert
La chora d'Empòrion.
Plana Mallart, Rosa
Olesti i Vila, Oriol
Pecadoras en verano, arrepentidas en invierno. El camino de la conversión femenina.
Sánchez Ortega, Maria Helena
Vaca, Luis
Nelson Mandela. L'últim home-déu a Sud-àfrica.
Bosch i Pascual, Alfred
Nerín i Abad, Gustau
Las relaciones comerciales del siglo XVI al siglo XVIII. Primer congreso de la historia catalano-andaluza.
Diversos autors
Mestre i Prat de Pàdua, Maria
Cromwell, la revolució anglesa i la guerra civil.
Poussou, J. P.
Martínez Rodríguez, Miquel Àngel
Ciència i tècnica als Països Catalans: una aproximació biogràfica als darrers 150 anys.
Diversos autors
Fontboté i Tomàs, Francesc
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi