Número 202

Abril 1996

Sumari

La monarquia espanyola: exaltació i desmitificació.
Editorial
La formació històrica de "Mitteleuropa".
Luthar, Oto
La il·lustració i els toros: tríptic taurí.
Martínez Shaw, Carlos
L'impacte de la fiscalitat reial a Cervera (1350-1356).
Verdés, Pere

La societat feudal a la Catalunya nord.

La societat feudal: Llenguadoc, Andorra, Rosselló i Catalunya.
Bonnassie, Pierre
Les feudalitats al Llenguadoc i a Catalunya. Algunes observacions sobre les divergències de l'evolució.
Débax, Hélène

Plecs d'Història Local, núm. 62: Drets comunals, explotació forestal i transport fluvial.

Drets comunals, explotació forestal i transport fluvial.
Editorial
Dels boscos comunals als d'utilitat pública: la Val d'Aran (s. XVIII-XX).
Pabán, Marisa; Sanllehy, M. Àngels
Els raiers: el transport fluvial de la fusta del Pirineu a la Mediterrània.
Portet, Àngel
La ciutat de Girona l'any 1535.
Canal, Josep
Torres, Xavier
Trencament polític i canvi social. Elements per a un esquema de l'evolució política de l'Horta sud (c. 1860-1905).
Archiles, Ferran; Martí, Otília; Martí, Manuel
Mir, Conxita
Pobra Espanya
Recasens, Josep
Duch, Montserrat
Els arrendaments municipals del segle XVIII a Vila-Rodona.
Santesmases, Josep
La premsa i la història a la Conca de Barberà, 1889-1939.
Puig, Roser; Grau, Josep M.; Felip, Jaume
L'armament i la defensa a la Mallorca medieval.
Alomar, Antoni I.
Amor a la llibertat. Ernest M. Dethorey.
Meneses, Carlos

La societat feudal a la Catalunya nord.

Andorra i la mutació feudal.
Viader, Roland
La terra i els homes al Rosselló als segles XII i XIII: estructures senyorials, renda i societat segons les fonts templàries.
Verdon, Laure

Verntallat i la "Muntanya" remença.
Canal, Josep; Homs, M. Mercè
Hans-Ulrich Wehler: vigència i caducitat del "Sonderweg".
Janué, Marició
Harold Foster, el príncep valent i l'edat mitjana.
Vich, Sergi
Volums unitaris versus aplecs d'estudis?
Ginard i Féron, David
Filosofía de damas y moral masculina.
Pia Jauch, Úrsula
Vaca, Luis
"Història Mixta".
Viladrich, Mercè
La militarización de la política durante la II República.
Diversos autors
Durgan, Andrew
Violència política i ruptura social a Espanya 1936-1945.
Diversos autors
Durgan, Andrew
Naturalisme, positivisme i catalanisme: 1860-1890, Història de la Cultura Catalana, V.
Gabriel, Pere (dir.)
Anguera, Pere
El Modernisme: 1890-1906, Història de la Cultura Catalana, VI.
Gabriel, Pere (dir.)
Anguera, Pere
Historia de las religiones de la Europa antigua.
Diversos autors
Vidal, César
Cristianismo primitivo y religiones mistéricas.
Diversos autors
Vidal, César
La obra redentora de Cristo y la misión de la Iglesia.
Driver, J.
Vidal, César
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi