Número 200

Febrer 1996

Sumari

Fem història.
Editorial
Catalunya i Espanya: alguns reptes.
Pujol, Jordi
Teoria i forma.
Roca, Francesc
Els historiadors romàntics.
Fontana, Josep
L'arquitectura modernista catalana contra la industrialització?
Marfany, Joan-Lluís
El terme "Humanisme" no defineix la cultura literària dels nostres escriptors en vulgar dels segles XIV i XV.
Badia, Lola

Catalunya i Espanya.

Catalunya i Espanya.
Vilar, Pierre
Catalunya, Castella i Espanya vistes per si mateixes a l'edat mitjana.
Salrach, Josep M.
La servitud a Catalunya i la guerra civil catalana en el context europeu.
Freedman, Paul
L'islam a Catalunya o l'islam del sud?
Epalza, Mikel de
Espanya i la Guerra de Successió. L'abolició dels furs: una mesura absolutista?
Kamen, Henry

Plecs d'Història Local, núm. 61.

Congressos.
Editorial
Història local i finances municipals: el III Congrés Internacional d'Història Local.
Rújula, Pedro
Els centres d'estudis i la nova llei de fundacions.
Santesmases, Josep; Torres, Joaquim; Bretos, Núria; Bergós, Raimon
Notícia del IV Congrés d'Història de Barcelona.
Comitè Científic del Congrés

Catalunya i Espanya.

Regalies i aplicació del dret català al segle XVIII.
Roca, Encarna
Del "Fet català" al "Cas valencià": història, desenvolupaments i consciència col·lectiva.
Ruiz Torres, Pedro

La imposició del model centralista a la Catalunya del XIX o la frustració democràtica, civilista i federal.
Riquer, Borja de
Des de quan (els) catalans no volen ser espanyols?
Anguera, Pere
Josep Franquesa i Gomis, poeta i activista oblidat.
Molas, Joaquim
Montserrat i la tradició onomàstica catalana.
Serrano, Carlos
El model didàctic interactiu: una justificació teòrica i un exemple d'aula.
Quinquer, Dolors; Gatell, Cristina
Les noces du comte. Mariage et pouvoir en Catalogne (785-1213).
Aurell, Martin
Ruiz-Domènec, J. E.
Ètnia i nació als mons africans.
Diversos autors
Creus, Jacint
Els ideals de la Mediterrània.
Duby, Georges (dir.)
Vega, Amador
De pagesos a ciutadans. Cent anys de sindicalisme i cooperativisme agraris a Catalunya, 1893-1994.
Mayayo, Andreu
Planas i Maresma, Jordi
La cultura catalana: entre la clandestinitat i la represa pública (1939-1951).
Samsó, Joan
Roig i Rosich, Josep M.
Dossier "España y Francia, en la paz y en la guerra: 1914-1945", Historia Contemporánea.
Diversos autors
Martínez Fiol, David
Franco-Pétain. Los secretos de una alianza.
Séguéla, Matthieu
Martínez Fiol, David
L'esquerra mallorquina i el franquisme.
Ginard, David
Ysàs, Pere
València sota el règim franquista (1939-1951).
Cortés Carreres, Santi
Valls, Rafael
El gobierno de las provincias hispánicas durante la República romana. 218-27 a. C.
Salinas de Frías, M.
Ñaco, Toni
El futur de les perifèries urbanes. Canvi econòmic i crisi social a les metròpolis contemporànies.
Diversos autors
Gutiérrez, Jesús M.
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi