Número 20

Octubre 1979

Sumari

Les pessetes de l'autonomia i altres històries.
De quan ens crèiem els fills del sol.
Roig, Montserrat
Ramon Turró: l'obra filosòfica d'un científic.
Vicens, Toni
Conversa amb Isabel Vicente. Una vida a la Sedeta i a la presó.
Fabre, Jaume; Huertas, Josep M.

Hisenda i autonomia catalana (1931-1978).

Introducció. Hisenda i autonomia catalana (1931-1978).
Mascarell, Ferran
Les finances de la Generalitat (1931-1936).
Huguet, Josep M.; Vilalta, Jaume
El finançament de l'autonomia catalana durant la guerra.
Bricall, Josep M.; Parellada, Martí
Autonomia i Hisenda en el projecte d'estatut de 1978.
Colom, Joan

Dràcula o les etapes del forjament d'una llegenda.
Andreescu, Stefan
Dràcula cada nit.
Guarner, José Luis
Política arquitectònica a la Barcelona de Gaudí.
Rohrer, Judith C.
Ús lingüístic dels grups parlamentaris de 1931.
Cabré, M. Teresa
Iconografia postal de la Guerra Civil (1): les targetes patriòtiques.
Dertós Díaz, Rafael
La premsa catalana: (1966-1979).
Figueres, Josep M.
Els retallables a Catalunya.
Vallés, Isidre
Arxius de Catalunya (10). L'Arxiu Històric Municipal de Girona.
Alberch, Ramon
Els homes de la dictadura a Catalunya (4).
Colomer, Josep M.
Cap a un nou ensenyament de la història.
Prats, Joaquim
Autobiografia i atac als partidaris de la creu.
Turmeda, Anselm
Barceló, Miquel
L'exili polític català.
Sauret, Joan
Colomer, Josep M.
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi