Número 195

Setembre 1995

Sumari

Drets humans.
Editorial
Societat i identitat nacional a Cuba i Puerto Rico: un apropament comparatiu (1868-1898).
Cubano, Ástrid
Apunts sobre el pensament de José Andrew de Covert-Spring.
Ghanime, Albert

Frederic II "Stupor Mundi".

Introducció. Frederic II "Stupor Mundi".
Frederic II, perfil d'un home d'Estat.
Ruiz-Domènec, J. E.
L'organització de l'estat i la política universitària de Frederic II.
Claramunt, Salvador
Perspectives mediterrànies de la política econòmica de Frederic II rei de Sicília.
Del Treppo, Mario
Frederic II i la imatge sacra del poder.
Macconi, Massimiliano
Frederic II: mite i realitat.
Abulafia, David
La invenció del sonet i la cultura a la Sicília de Frederic II.
Arquès, Rossend; Pinto, Raffaele

Antropologia, psiquiatria i medicina: de les topografies mèdiques al constructivisme.
Comelles, Josep M.
Edison, Lumière i Méliès: els grans pioners del cinema.
Crusells, Magí
Nota a propòsit d'un article de Joan Lluís Marfany.
Vallcorba, Jaume
Una reflexió sobre l'estat de l'ensenyament de la història.
Pagès, Joan
Autobiografia i història: algunes notes de lectura.
Amelang, James S.
Villarroel, Casanova, Dalmau. Defensors heroics de Barcelona en el setge de 1713-1714.
Carreras i Bulbena, Josep Rafael
Albareda, Joaquim
Alemania (1806-1989): del Sacro Imperio a la caída del muro.
Ortíz de Orruño, J. M.; Saalbach, M. (eds.)
Masó, Elena
Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres.
Amar y Borbón, Josefa
Fernández Poncela, Anna M.
Los hispanos en el ejército romano de época republicana.
Roldán, J. M.
Ñaco, Antoni
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi