Número 191

Abril 1995

Sumari

Salamanca: només documents?
Editorial

ETA: una història basca.

Introducció
Urquijo, Mikel
ETA: antifranquista o antiespanyola?
Jáuregui, Gurutz
L'església basca i ETA.
Barreda, Mikel
Glossari sobre ETA.
Urquijo, Mikel; Mata, José Manuel
La constel·lació nacionalista radical basca i les claus de la seva unitat.
Mata, José Manuel
Els orígens econòmics de la violència basca.
Lluch, Ernest

Plecs d'Història Local, núm. 56.

La reflexió sobre la Història Local.
Editorial
L'esperit de lloc.
Sanuel, Raphael
República i guerra civil a Calella, 1931-1939.
Amat, Jordi
Garreta, Jordi
La guerra civil a Ripoll, 1936-1939.
Castillo, S.; Camps, O.
Garreta, Jordi
Vilanova 1936/1939. El govern municipal i altres aspectes.
Puig, Francesc Xavier
Garreta, Jordi
Perspectivas de la historia local en Catalunya.
Diversos autors
Garreta, Jordi
Diccionari d'eines agrícoles en Vila-seca.
Morell, Josep
JMC

ETA: una història basca.

Mario Onaindia: 25 anys després del procés de Burgos.
Urquijo, Mikel
Gorka Aguirre Arizmendi: ETA, la difícil sortida negociada.
Urquijo, Mikel
Federico Krutwig: la primera estratègia d'ETA.
Urquijo, Mikel
Fernando López Castillo: d'ETA a la vida civil. El fruit de la transició.
Urquijo, Mikel
Juan Carlos Jiménez Aberasturi: fonts per a l'estudi d'ETA.
Urquijo, Mikel

Història i simulació.
Hierro, Ignasi
Europa 1945-1990.
Cabrera, Mercedes; Julià, Santos; Marín Aceña, Pablo (comps.)
Jové, Marta
Breve historia de Europa.
Carpentier, Jan; Lebrun, François
Jové, Marta
Europa de los hombres. Una metamorfosis inacabada.
Duverger, Maurice
Jové, Marta
Europa ante el espejo.
Fontana, Josep
Jové, Marta
Guia bibliogràfica sobre ETA.
Ibarra, Pedro
Enciclopedia de Europa.
Joyaux, François (ed.)
Jové, Marta
Europa en su historia.
Ruiz Torres, Pedro (ed.)
Jové, Marta
Poder y miseria. Oligarcas y campesinos en la España señorial (1760-1868).
Lorente Toledo, Luis
Santirso, Manuel
Masonería y periodismo en la España contemporánea.
Ferrer Benimeli, José Antonio (coord.)
Rodríguez, José L.
El cine en la España republicana durante la Guerra Civil (1936-1939).
Sala Noguer, Ramón
Crusells, Magí
El cine cambia la Historia: las imágenes de la División Azul.
Alegre Calero, Sergio
Gabriel, Maria del Mar
Historia del Mundo Antiguo. Una introducción crítica.
Bravo, G.
Ñaco, Antoni
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi