Número 190

Març 1995

Sumari

Moció de desconfiança.
Editorial
Perich i Grosz.
Vázquez Montalbán, Manuel
Itàlia: postfeixisme?
Ignazi, Piero
Gens, fòssils i controvèrsia en l'origen de l'home modern.
Anfruns, Josep

Les primeres comunitats pageses a la Mediterrània occidental.

Introducció. Les primeres comunitats pageses a la Mediterrània occidental.
Clop, Xavier; Ribé, Genís; Saña, Maria
La nova societat pagesa: poblats, artesania i subsistència.
Molist, Miquel
Glossari sobre el Neolític.
Clop, X.; Ribé, G.; Saña, M.
Les primeres societats productores: el procés de domesticació animal.
Clop, X.; Ribé, G.; Saña, M.
Les primeres societats neolítiques al Mediterrani occidental.
Bernabeu, Joan
Els morts i el seu món.
Majó, Tona
La neolitització de Catalunya.
Bosch, A.; Bosch, J.; Miró, J.M.
La intensificació de relacions intergrupals: la circulació de primeres matèries.
Clop, X.; Ribé, G.; Saña, M.
Terra, fertilitat i culte.
Clop, X.; Ribé, G.; Saña, M.
El neolític: recerca i divulgació. Bibliografia comentada.
Clop, X.; Ribé, G.; Saña, M

Jean Guilaine: l'arqueologia és història.
Clop, X.; Ribé, G.; Saña, M.
Perspectives en l'estudi de la família i el parentiu des de l'antropologia social
Salazar, Carles
El museu de Gavà i les mines prehistòriques.
Borrell, M.; Carreté, J.M.; Verdaguer, M.T.
Neolític per al públic.
Bardavio Novi, Antoni
Com es representa la prehistòria a l'alumnat de secundària.
Gatell, Cristina; Quinquer, Dolors
Economistas y reformadores españoles: la Cuestión Agraria (1760-1935).
Robledo Hernández, Ricardo
Millán, Jesús
Los creadores.
Boorstin, D.J.
Riera i Tuèbols, Santiago
Europa: de la Ilustración a la Revolución.
Díaz, Furio
Roura, Lluís
Per conèixer Ferran Soldevila.
Fontana, Josep; Duran, Lluís (eds.)
Martí Vallverdú, Josep
Ferran Soldevila 1894-1971. Una aproximació biobibliogràfica.
Montoriol i Sabaté, Rosa
Martí Vallverdú, Josep
Ferran Soldevila. Textos d'història i política (1924-1967).
Pujol, Enric
Martí Vallverdú, Josep
Ferran Soldevila, noms propis.
Pujol, Enric
Martí Vallverdú, Josep
El descrèdit de la història.
Pujol, Enric
Martí Vallverdú, Josep
El general Batet.
Raguer, Hilari
Vilanova, Francesc
Actes de les Primeres Jornades sobre els Ordes Religiosomilitars dels Països Catalans.
Diversos autors
Fuguet Sans, Joan
Ni espada rota ni mujer que trota.
Perry, Mary Elizabeth
Jiménez Sureda, Montse
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi